c S
Okoljsko ministrstvo z novelo uredbe o ravnanju z odpadno embalažo 24.10.2018 15:04 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je v torek med gradiva vlade v obravnavi umestilo predlog spremembe uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S to naj bi začasno rešili stanje pri nekaterih izvajalcih javne službe, katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene.

S predlagano spremembo se izvajalcu javne službe zbiranja omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sam odda v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave, in določa pogoje, pod katerimi jo lahko odda, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor v objavljenem gradivu. "Ta ukrep je nujen, ker je treba preprečiti nadaljnje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe," so poudarili.

Glede na podatke inšpekcije je na lokacijah izvajalcev javne službe 9060 ton komunalne odpadne embalaže. "Glede na podatke lahko do konca tega leta pričakujemo skupno količino komunalne odpadne embalaže 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže, je ocenjeni strošek prevzema pri izvajalcih javne službe in obdelave teh odpadkov 3,5 milijona evrov," so dodali.

Stroške izvajalcev javne službe, ki bodo sami oddali odpadno embalažo v nadaljnjo obdelavo, bo država sofinancirala v višini največ 120 evrov na tono oddane odpadne embalaže. Država pa ima pravico izterjati plačane stroške od družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki odpadne embalaže ni prevzela, in sicer v višini izplačanega deleža sofinanciranja in upoštevajoč obveznosti te družbe, še navaja predlog uredbe.

Ministrstvo bi lahko 3,5 milijona evrov zagotovilo s prerazporeditvijo iz postavk infrastrukture za hidroelektrarno Brežice (1,5 milijona evrov) ter programa odprave posledic naravnih nesreč (dva milijona evrov).

Na okoljskem ministrstvu pod taktirko ministra Jureta Lebna nameravajo sicer problem nakopičene odpadne embalažo in odpadnih sveč reševati z interventnim zakonom, katerega predlog je trenutno v fazi javne obravnave. Predlog predvideva, da bi stroške interventnega posega na svoja pleča začasno prevzela država in nato denar izterjala od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Časovnica predvideva sprejetje interventnega zakona na decembrski seji, s predlagano uredbo pa je ministrstvo, kot so pojasnili za STA, prisluhnilo opozorilom komunalnih podjetij, da se morajo okolju, zdravju in varnosti nevarnih odpadkov znebiti nemudoma.