c S
Ministrstvo za delo vabi k oddaji vloge za izvajalca osebne asistence 24.10.2018 13:52 Ljubljana, 24. oktobra (STA) - Ministrstvo za delo je povabilo vse zainteresirane organizacije in posameznike, naj čim prej oddajo vlogo za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence. Zakon o osebni asistenci se bo namreč začel uporabljati 1. januarja 2019. Na svoji spletni strani je ministrstvo tudi objavilo pogoje, ki so potrebni za pridobitev statusa izvajalca.

Kot so danes sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost izvajajo nevladne organizacije, javni zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva, ki tudi sprejema vloge za pridobitev statusa izvajalca.

Po navedbah ministrstva mora biti vlagatelj v Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnosti invalidskih organizacij oz. mora biti ta dejavnost razvidna iz njegovega temeljnega akta ter mora zagotavljati prostore za organiziranje izvajanja dejavnosti pravice do osebne asistence.

Poleg tega mora vlagatelj zadostiti še nekaterim drugim pogojem. Med drugim mora imeti zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ki ima opravljen strokovni izpit po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, v kolikor izvaja osebno asistenco za več kot pet uporabnikov, piše na spletni strani ministrstva.

Za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov pa mora imeti vlagatelj za vodenje dela osebnih asistentov zaposlenega usklajevalca osebne asistence, ki je končal vsaj visokošolski strokovni program.

Zakon o osebni asistenci, ki se bo 1. januarja 2019 začel uporabljati za posameznike z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, sicer ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja.

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik bo izbral izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev, ki bodo vpisani v register. Slednjega bo ministrstvo za delo objavilo na svoji spletni strani.