c S
Za krepitev kompetenc pri vodenju vzgojno-izobraževalnega zavoda 2,4 milijona evrov 23.10.2018 07:27 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od leta 2018 do 2022. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta je 2,4 milijona evrov, so sporočili iz vladne službe.

Od skupnih sredstev za izvedbo projekta je za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija namenjenih 1,3 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa dober milijon evrov. Od skupne višine sredstev Evropski socialni sklad prispeva 1,9 milijona evrov.

Namen projekta je izboljšanje in poglabljanje kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb v naravi vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Potrebna so usposabljanja tako na področju novih disciplinarnih znanj kot tudi veščin za posredovanje znanja z novimi, naprednimi metodami učenja in pedagoškimi pristopi. Gre denimo za podjetništvo, vseživljenjsko učenje, jezikovne kompetence, inovativne pristope k poučevanju in vodenje javnega zavoda z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Ciljna skupina so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Vključeni bodo v programe profesionalnega usposabljanja s ciljem, da se izboljša kakovost sistema izobraževanja in usposabljanja. Projektni cilj je, da profesionalno usposabljanje uspešno zaključi več kot 11.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, so še zapisali v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.