c S
Izolska bolnišnica posluje uspešno, a ostajajo težave s kadri 23.10.2018 07:26 Izola, 22. oktobra (STA) - Splošna bolnišnica Izola (SBI) je v prvih osmih mesecih letošnjega leta poslovala pozitivno in izkazala 205.000 evrov presežka, kar je skladno s finančnim načrtom, so bile ugotovitve na današnji seji sveta SBI. Po drugi strani imajo v Izoli težave z zagotavljanjem ustreznega števila zaposlenih, zlasti medicinskih sester.

Izolska bolnišnica že nekaj let pozitivno posluje, ta trend pa se je očitno nadaljeval tudi v prvem delu letošnjega leta. Tako so v obdobju med januarjem in avgustom skladno z načrti izkazali 34,7 milijona evrov prihodkov in 34,5 milijon evrov odhodkov, presežek prihodkov nad odhodki pa je v tem obdobju znašal 205.000 evrov. Tako prihodki kot odhodki so glede na enako obdobje lani narasli, kar gre pripisati dodatno opravljenemu delu na področju t.i. EDP oziroma enkratnega dodatnega programa kot tudi učinkovitosti pri izvajanju določenih programov. Prav tako bolnišnica nima nobenih odprtih obveznosti do dobaviteljev, je bilo predstavljeno na današnji redni seji sveta zavoda.

Tudi obseg bolnišničnih obravnav je bil skladen z načrtovanim, na nekaterih področjih pa so celo presegli načrte. Ob tem je direktor bolnišnice Radivoj Nardin opozoril, da so zaposleni polno obremenjeni. Samo v prejšnjem mesecu so na ravni celotne bolnišnice izplačali za 1100 nadur.

Posledično se v Izoli ubadajo z nekaterimi odpovedmi in pomanjkanjem kadrov, zlasti medicinskih sester, ki odhajajo na delo v zdravstvene domove, kjer so za isto plačilo manj obremenjene. Trenutno imajo odprtih 15 delovnih mest za diplomirane in pet mest za srednje medicinske sestre.

Vodstvo bolnišnice je sicer sprejelo določene ukrepe za zagotovitev ustreznega števila zaposlenih v smeri optimizacije dela, a kot je opozoril Nardin, bi za preprečevanje takšnega odliva kadra marsikaj morala narediti zbornica zdravstvene nege oz. sindikat, ki bi moral izboriti višje plače za težje delovne pogoje.

"To je vseslovenski problem," je ob robu seje izpostavil direktor: "To, kar mi lahko naredimo, bomo naredili, na drugi strani pa se bodo morali ministrstvo in sindikati dogovoriti, da so težja delovišča bistveno bolje plačana kot tista lažja."

Nardin je sicer na današnji seji naznanil dobro novico, da bodo predvidoma do konca leta dokončali investiciji v endoskopski center in gama kamero. Prva naložba je vredna okoli 1,4 milijona evrov, od tega 800.000 evrov odpade na opremo in 600.000 evrov na izgradnjo objekta, druga naložba pa je skupaj z opremljanjem prostora vredna 900.000 evrov brez davka.

Pri endoskopskem centru gre za enega najsodobnejših tovrstnih centrov v Sloveniji, v njegovem okviru pa bodo zagotavljali izvajanje kolonoskopij, gastroskopij in drugih pregledov, je ob robu seje še pojasnil Nardin.

Po njegovih besedah najdaljše čakalne dobe v izolski bolnišnici sicer ostajajo na področju revmatologije, čeprav so se skrajšale. Nizke čakalne dobe so zato pri raznih pregledih in na urologiji, medtem ko povsod tam, kjer je diagnosticiran rak, ni treba čakati.

Glede zdravniškega kadra so ta mesec zaposlili prvega urgentnega zdravnika, na ministrstvo pa so naslovili tudi prošnjo za "uvoz" radiologov izven območja Evropske unije, je še pojasnil Nardin.