c S
Za digitalno transformacijo potreben predvsem razvoj kompetenc 22.10.2018 11:51 Brdo pri Kranju, 22. oktobra (STA) - Za uspešno digitalno transformacijo slovenskih podjetij in družbe so potrebni konkretni koraki, pri čemer mora vsak akter prevzeti svoj del odgovornosti. Ključen je predvsem dvig kompetenc, so se strinjali udeleženci dvodnevne mednarodne konference Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki se je začela danes na Brdu pri Kranju.

Digitalizacija pomeni nov razvojni izziv za slovensko gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja. Zato sta Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila dvodnevno konferenco, ki povezuje ključne akterje na področju digitalizacije, med katerimi so vodje, kadrovniki in razvojniki v podjetjih ter podporno okolje.

"Pomembno je, da smo del sprememb procesov, da se jim prilagajamo, ali še bolje, da jih kreiramo," je dejal državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj Aleš Cantarutti in izpostavil, da je pri tem ključno sodelovanje ne le med ministrstvi, ampak tudi strokovno javnostjo in podjetji. Cilji izhajajo iz strategije pametne specializacije, vključno z razvojem digitalnih kompetenc.

Direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Irena Kuntarič Hribar je izpostavila prav pomen digitalnih kompetenc, kjer so težave predvsem pri starejših od 45 let. Ker se dogaja digitalizacija celotne družbe, je ključno vseživljenjsko učenje tudi na delovnih mestih, a je vodjem podjetij kar težko razložiti, da je to nujno potrebno, je povedala.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je pojasnil, da je kar se tiče digitalnega indeksa Slovenija relativno dobro rangirana znotraj EU, je pa na devetem najslabšem mestu, kar se tiče digitalnih kompetenc prebivalstva. Praktično polovica prebivalcev namreč meni, da ima nepopolne ali sploh nobenih veščin na področju digitalizacije. "To sporočilo je treba vzeti resno in narediti nekaj, tudi na ravni podjetij, da se zadeve premaknejo naprej," je prepričan.

Predsednik Združenja Manager in generalni direktor Danfossa Trata Aleksander Zalaznik digitalno preobrazbo vidi v digitalni interakciji s kupci, razvoju digitaliziranih izdelkov in storitev ter digitalizaciji proizvodnje. "Izzivi, ki jih digitalizacija v gospodarstvo prinaša so kar veliki. Zahtevajo povsem drugačen način razmišljanja, precej visoka sredstva in drugačne kompetence in znanja ljudi," je izpostavil.

Kot je pojasnil, se digitalni izdelki razvijajo dlje časa in marsikatere funkcije, dodane izdelku, kupci niso pripravljeni plačati, a bi jo radi imeli. Zato je lahko dobičkonosnost sodobnejših izdelkov celo manjša od nedigitalnih. "Vsi skupaj se učimo in iščemo rešitve, ki bodo zanimive za trg in bodo prinesli kupcem bistveno več kot zdajšnji izdelki," je dejal. Izdelki ali funkcije, ki jih kupci ne znajo uporabljati namreč niso smiselni.

Da je v slovenskih podjetjih že veliko procesov digitaliziranih, je poudaril tudi podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije in vodja Slovenske digitalne koalicije Igor Zorko in dodal, da je sedaj celoten ekosistem, v katerem živimo, postal digitalen. Zato za podjetja ni več pomembno le, kako se digitalizirajo, temveč, da se digitalizirajo na način, da stranke razumejo njihove storitve in da tudi partnerji uporabljajo enake standarde.

Velika močna podjetja lahko generirajo razvoj in kompetence ter pokažejo nove način upravljanja tudi manjšim podjetjem. Te imajo z digitalizacijo zaradi pomanjkanja kadrov in kompetenc večinoma več težav, je podatke iz EU predstavil Stančič, a dodal, da je v Sloveniji kar nekaj manjših in srednje velikih podjetij, ki so pri digitalizacij zelo uspešna.

Slovenija je dobra tudi na nekaterih drugih področjih digitalizacije, na primer na področju digitaliziranih evidenc. Kot je povedal Cantarutti, je na voljo kar nekaj sredstev v pomoč podjetjem, pomembno pa je, da pri oblikovanju razpisov skupaj poiščejo področja in načine, da bi bila sredstva porabljena kar najbolj učinkovito.