c S
Notarji bodo v četrtek brezplačno informirali o pravicah po civilnem pravu 22.10.2018 15:40 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Notarji, ki se letos tretjič pridružujejo evropski akciji ob Evropskem dnevu civilnega prava, bodo zainteresirane v četrtek brezplačno informirali o pravicah po civilnem pravu. Osredotočili se bodo na pravice iz stvarnega, dednega in pogodbenega prava, še posebej pa bodo na voljo za informacije o novostih, ki jih prinaša novi družinski zakonik.

V skladu z družinskim zakonikom, ki bo v celoti stopil v veljavo 15. aprila prihodnje leto, bo mogoče pri notarju urejati sklepanje pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij v obliki predporočnih pogodb, ki se bodo lahko vpisale v register teh pogodb pri Notarski zbornici Slovenije. Možno bo sklepanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji ter partnerji partnerskih skupnosti. Prav tako bo pri notarju mogoče skleniti sporazumne razveze zakonske zveze, če zakonca ali partnerja nimata skupnih otrok, so zapisali v notarski zbornici.

Poleg tega bo mogoče sklepanje sporazuma o preživnini za zakonca ali partnerja in polnoletnega otroka in sklepanje vseh pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema ali partnerjema, pa tudi urediti vnaprej izraženo voljo staršev glede prevzema skrbi za otroka.

Notarji vabijo zainteresirane, da se oglasijo v notarskih pisarnah na pogovor in svetovanje v četrtek v času uradnih ur od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure.

Evropski dan civilnega prava, 25. oktober, je namenjen ozaveščanju državljank in državljanov o pravicah, ki jim pripadajo po civilnem pravu.