c S
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev lani porasel 22.10.2018 10:53 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji je bil lani četrtič zapored višji kot v prejšnjem letu. Glede na 2016 je bil višji v vseh statističnih regijah, najvišji je bil v koroški regiji. Preračunano na prebivalca je lani razpoložljivi dohodek v povprečju znašal 11.248 evrov, zvišal se je predvsem na račun višjih sredstev za zaposlene.

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je dohodek, ki ostane gospodinjstvom po poplačilu vseh obveznosti. Gospodinjstva ga namenijo za nakupe ali za varčevanje.

Lani je bil razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji v povprečju za 4,5 odstotka višji kot v 2016. Za več kot pet odstotkov se je zvišal v zasavski, jugovzhodni, primorsko-notranjski in gorenjski statistični regiji. Za od štiri do pet odstotkov se je zvišal v osrednjeslovenski, savinjski, posavski, koroški in pomurski statistični regiji. Najmanj se je zvišal v obalno-kraški statistični regiji, za 2,8 odstotka.

Na rast razpoložljivega dohodka je vplivala predvsem znatna rast sredstev za zaposlene; ti so se v celotni Sloveniji v povprečju zvišali za 6,6 odstotka. V celotni kohezijski regiji vzhodna Slovenija je bila rast sredstev za zaposlene enaka povprečni v celi Sloveniji, v nekaterih izmed njenih statističnih regij pa je bila višja od povprečne - v zasavski, posavski, savinjski in jugovzhodni Sloveniji.

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v Sloveniji, preračunan na prebivalca, je v 2017 znašal v povprečju 11.248 evrov. Najvišji razpoložljivi dohodek na prebivalca je imela koroška regija; znašal je 12.352 evrov in je bil od povprečnega v Sloveniji višji za 9,8 odstotka. Najnižjega je imela pomurska statistična regija (10.584 evrov), od povprečnega je bil nižji za 5,9 odstotka.

Razpoložljivi dohodek na prebivalca v statističnih regijah Slovenije, utežen s številom prebivalcev po regijah, se je v 2017 razlikoval od razpoložljivega dohodka na prebivalca v državi v povprečju za 3,3 odstotka (v 2016 za 3,1 odstotka). Po podatkih iz preteklih let so bile večje razlike med regijami prav v obdobju gospodarske rasti.

Primarni dohodek na prebivalca (dohodek od dela in kapitala) se je v 2017 glede na prejšnje leto zvišal v povprečju za šest odstotkov (v 2016 za 4,7 odstotka), razpoložljivi dohodek, v katerem imajo največji delež socialni prejemki, pa v povprečju za 4,5 odstotka (v 2016 za štiri odstotke).

Računi gospodinjstev po regijah so bili revidirani zaradi uskladitve z revidiranimi podatki iz nefinančnih sektorskih računov, z revidiranimi podatki o bruto domačem proizvodu in z revidiranimi podatkovnimi viri pri računih gospodinjstev po regijah, še dodaja statistični urad.