c S
Marko in Vojteh Volk ter Martin Kovač po oceni sodišča Pomurko oškodovali za pol milijona evrov 22.10.2018 10:46 Murska Sobota, 22. oktobra (STA) - Sodišče v Murski Soboti je nekdanjemu poslovodstvu oz. nadzornikom Pomurke mesne industrije, Marku in Vojtehu Volku ter Martinu Kovaču, ki jim je stečajna upraviteljica Alenka Gril očitala več nezakonitih poslov, naložilo plačilo podjetju v stečaju v skupnem znesku skoraj pol milijona evrov. Obe strani sta se na sodbo že pritožili.

Grilova je od trojice sicer zahtevala 2,8 milijona evrov, sodnica Andreja Pintarič pa je v pisni sodbi odločila, da morata Marko in Vojteh Volka plačati vsak po 171.000 evrov odškodnine, Kovač pa 150.000 evrov. Zastopnik Grilove Borut Soklič je ob tem za STA povedal, "da ni dvoma, da so namerno in iz malomarnosti oškodovali podjetje ter da je šlo je za prikrojevanje računovodskih izkazov, vendar pa je sodnica napačno razumela, da se pri zahtevku omejujemo."

Soklič upa, da bo dejstvo, da se pri zahtevku niso omejevali, upoštevalo višje sodišče. Vodilne Pomurke so tožili za slabe tri milijone evrov, čeprav je skupna povzročena škoda po njegovih besedah presegla 54 milijonov evrov. Vendar tožba v tej višini ni bila smiselna, saj bi podražila postopke, toliko denarja pa tožene stranke zagotovo nimajo, je povedal Soklič in dodal, da so za odškodninski zahtevek vzeli zaslužke Martina Kovača, to je 900.000 evrov, enako pa tudi za Volka, čeprav formalno nista imela prihodkov.

Zagovornik toženih Uroš Keber je za STA potrdil, da so se pritožili "na ugodilni del sodbe, ne glede na to, da je sodišče v pretežni meri zahtevek tožnice že zavrnilo. Sodišče je namreč nepravilno zavrnilo s strani naših strank predlagane dokaze, z izvedbo katerih bi se brez dvoma izkazalo, da ni podana nobena podlaga za odškodninsko ali kakršnokoli drugo odgovornost naših strank," še pravi Keber.

Stečajna upraviteljica Alenka Gril je tožbo vložila leta 2013 z očitki, da je bilo med letoma 2006 in 2008 opravljenih več nezakonitih poslov, med drugim prodaja nepremičnin Pomurke znotraj kompleksa in prodaja blagovnih znamk, da so se posli sklepali med povezanimi osebami, med koncernskimi družbami in tudi tistimi, ki so sicer bile v obvladovanju tožencev, vendar formalno niso bile vključene v koncern, čeprav bi morale biti.

Pri tem naj bi bili posli izvedeni le formalno, tako da so jih prikazali v bilancah, v resnici pa denarja niso dobili, poslovne funkcije naj bi bile sicer povsem prepletene med družbami, vsi trije toženi pa naj bi obvladovali celoten koncern MIP-Pomurka.

Grilova je navajala, da so bile kupnine po njenem bistveno višje od knjigovodskih vrednosti in nikoli plačane, prodaja pa namenjena izključno izboljšanju poslovnih rezultatov. Po prepričanju stečajne upraviteljice je bila Pomurka mesna industrija po kriterijih plačilno nesposobna že konec leta 2006 in bi imela brez omenjenih prodaj 3,8 milijona evrov izgube, tako pa je prikazala pol milijona dobička, s čimer so bili oškodovani upniki.

Toženi Martin Kovač, ki je bil predsednik uprave Pomurke mesne industrije, Marko Volk, ki je bil član uprave, in Vojteh Volk, ki je bil član organa nadzora, so vse očitke zavračali in trdili, da se ne čutijo odgovorne, saj niso opustili dolžnih ravnanj, zavračali očitke o fiktivnih knjiženjih, vknjižbe so po njihovem skladne s predpisi, vsi postopki pa izpeljani po realnih dogodkih in jih je vsako leto potrdil revizor.