c S
Štorski Valji imajo težave z viri obratnega kapitala 22.10.2018 09:48 Štore, 22. oktobra (STA) - Štorska družba Valji, ki je od začetka septembra v prisilni poravnavi, je od julija do konca septembra ustvarila 3,4 milijona evrov prihodkov iz prodaje, kar je 2,1 milijona evrov manj glede na načrt. Odmik od načrta pa je povezan predvsem s pomanjkanjem virov obratnega kapitala, izhaja iz poročila o poslovanju, ki je objavljeno na Ajpesu.

Stroški materiala so bili od julija do konca septembra nižji za petino, kar je predvsem posledica pomanjkanja likvidnih sredstev, saj načrtovane proizvodnje družba ni uspela financirati v načrtovanem obsegu. Izguba Valjev, ki izdeluje valje in ulitke, pa je v omenjenem obdobju znašala 1,4 milijona evrov.

Celjsko okrožno sodišče, ki vodi postopek prisilne poravnave v štorskih Valjih, je družbi medtem dalo soglasje k najemu dodatnih likvidnostnih sredstev oz. k najemu kratkoročnih posojil v višini dva milijona evrov, v kombinaciji z najemom bančnih plačilnih garancij pa v skupni višini 2,5 milijona evrov, s katerimi bi omogočili nemoteno oskrbo proizvodnih procesov in s tem dvignili zalogo polproizvodov na potrebno raven za neprekinjeno tekočo obdelavo.

Po oceni uprave družbe Valji bi ta ukrep zagotovil redno dokončevanje gotovih proizvodov, s tem pa tudi njihovo odpremo kupcem in posledično zadovoljiv denarni tok, namenjen za pokrivanje obveznosti delovanja dolžnika.

Sodišče je sicer v začetku tega meseca sprejelo odstopno izjavo dotedanjega direktorja Ivana Štrlekarja in na čelo družbe imenovalo Bojana Bevca, nekdanjega direktorja Steklarne Rogaška. Ta bo funkcijo direktorja opravljal v obliki skupnega zastopanja z drugim direktorjem Valjev Robertom Močnikom, njun mandat pa je petletni.

Celjsko okrožno sodišče je v začetku septembra nad štorskim podjetjem na predlog družbe za upravljanje alternativnih investicijskih skladov Elements Skladi, ki so tudi približno polovični lastniki podjetja, uvedlo prisilno poravnavo, za prisilnega upravitelja pa imenovalo Miho Mušiča.

Višina terjatve Elements Skladov je konec leta 2017 znašala 7,2 milijona evrov, štorski Valji pa so bili upniku do konca julija letos dolžni poravnati skoraj 840.000 evrov po pogodbi o finančnem prestrukturiranju, vendar podjetje tega ni storilo.

Zato so se Elements Skladi, ki so do lastništva prišli s pretvorbo večje vsote drugih svojih terjatev v kapital, odločili, da na sodišče vložijo predlog za uvedbo prisilne poravnave. Upnik napoveduje, da bo načrt finančnega prestrukturiranja predvidoma vseboval prestrukturiranje tako navadnih kot tudi zavarovanih terjatev.

Iz revidiranega poslovnega poročila za leto 2017 izhaja, da so Valji lani ustvarili 3,5 milijona evrov čiste izgube, medtem ko so imeli leto prej dobiček v višini nekaj več kot 392.000 evrov. Lanski čisti prihodki so znašali 19,4 milijona evrov, leta 2016 pa 22,5 milijona evrov.

V Valjih, ki zaposluje okrog 300 delavcev, je sicer aprila prišlo do izlitja 30 ton taline temperature 1500 stopinj Celzija, škode pa je bilo za več 100.000 evrov.