c S
Vrhniški nadzorni odbor zaradi prizidka k zdravstvenemu domu župana prijavil računskemu sodišču 21.10.2018 09:01 Ljubljana/Vrhnika, 19. oktobra (STA) - Nadzorni odbor Občine Vrhnika je župana Stojana Jakina zaradi načina, kako se je lotil projekta prizidka k zdravstvenemu domu, prijavil računskemu sodišču ter ministrstvu za javno upravo. Župan naj bi pogodbo za gradnjo prizidka podpisal, ne da bi prej opravili analizo potreb v občini, cena kvadratnega metra prizidka pa je zelo visoka.

Vrhniški nadzorni odbor je opravil nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo priprave investicijske dokumentacije in izvedbe javnega naročila za nadgradnjo objekta Zdravstvenega doma Vrhnika, ki naj bi obsegal delno obnovo, prizidavo in nadzidavo obstoječega objekta. Nadzorniki so preverjali tako smotrnost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev kot tudi skladnost postopkov, ki jih je občina izvedla, s predpisi s področja javnih financ in drugih področij.

Člani nadzornega odbora so v nadzoru ugotovili več kršitev, ki jih je vodstvo občine po njihovem prepričanju storilo zavestno. Večkrat so spremenili tako projektno nalogo kot vrednost projekta. Cena za kvadratni meter prizidka, ta znaša 2200 evrov, pa je po njihovem mnenju precej visoka.

Ob tem so izpostavili podatek ministrstva za zdravje o načrtovani ceni za kvadratni meter v projektu gradnje novega objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, ki znaša 1049 evrov na kvadratni meter. "Očitno je, da je mogoče načrtovati zdravstvene objekte znatno ceneje in tako obstaja domneva, da bi bila tudi na Vrhniki gradnja zdravstvenega doma po kaki drugi varianti lahko cenejša," so zapisali v nadzornem odboru.

Vodstvo občine po njihovih navedbah nima ustrezne analize stanja, zasedenosti trenutnih prostorov, analize pojavljanja bolezni na območju občine, niti niso pripravili analize dejanskih potreb po dodatnih prostorih, v poročilu našteva nadzorni odbor. Prav tako ni jasno, kakšne dejavnosti bodo v novih prostorih zdravstvenega doma sploh izvajali, koliko bolnikov bodo obravnavali, niti ne obstaja pregled, kakšno opremo bodo za nove prostore potrebovali.

Prav tako vodstvo občine tudi ni izračunalo ali vsaj ocenilo, ali načrtovana širitev zdravstvenega doma dejansko pokriva potrebe, niti niso poskušali izračunati, za koliko let bodo novi prostori ustrezali, kar bi kot dober gospodar morali narediti, ugotavljajo nadzorniki.

Poleg tega investicijski stroški projekta dejansko znašajo bistveno več od 2,48 milijona evrov, kolikor je občina navedla v investicijskem programu. Po izračunih nadzornega odbora znašajo vsaj 2,8 milijona evrov. Medtem ko je namreč pogodbo za gradbena dela za prizidek k zdravstvenemu domu z izvajalcem podpisala občina, je pogodbo z nadzornim podjetjem, ki je že leta "dvorni" izvajalec občine, podpisal zdravstveni dom, ki bo financiral tudi del opreme. "Dejstvo, da se del investicije financira ločeno preko zdravstvenega doma, ne pomeni, da ta del ni del investicijskih stroškov projekta," opozarja nadzorni odbor.

Člani nadzornega odbora so prepričani, da je vodstvo občine v času priprave investicijske dokumentacije "fiktivno spustilo" vrednost tistega dela investicije, ki ga financira občina, pod 2,5 milijona evrov, in ga kmalu po začetku gradnje brez pravih argumentov dvignilo na 2,56 milijona evrov, kolikor je za ta projekt tudi predvideno v letošnjem občinskem proračunu.

Nadzorni odbor v poročilu navaja "utemeljeno domnevo", da je bil namen drobljenja in fiktivnega prikaza vrednosti investicije pod 2,5 milijona evrov zaobiti postopek priprave dokumentacije, ki za projekte nad 2,5 milijona evrov zahteva pripravo bolj obsežne dokumentacije, v kateri je treba podrobno proučiti vse možne variante projekta, česar občina po domnevi nadzornega odbora ni želela storiti.

Vodstvu občine tako med drugim očitajo kršenje gradbene zakonodaje ter uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. To po njihovih opozorilih lahko prinese hujše negativne posledice za gospodarno in smotrno ravnanje z javnimi sredstvi. Zaradi tega so župana Stojana Jakina kot odgovorno osebo občine prijavili računskemu sodišču in ministrstvu za javno upravo. Kot so zapisali v poročilu, so namreč že v preteklosti pri drugih občinskih projektih zaznali in opozarjali na nepravilnosti pri pripravi in vodenju projektov, a vodstvo občine njihovih priporočil doslej ni upoštevalo.