c S
Na kratko iz gospodarstva 21.10.2018 09:11 Ljubljana, 19. oktobra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Upravo Nove KBM je zapustil član Josef Gröblacher, ki je vodstveni položaj v drugi največji slovenski banki zasedel lani. V banki so pred dnevi zapisali, da so se z njim razšli skladno z njegovim predlogom in potem ko je kot član uprave uspešno zaključil svoje delo. Gröblacher bo s skladom Apollo in Evropsko banko za obnovo in razvoj sodeloval še vsaj do konca 2019 kot svetovalec za strateške projekte. Gröblacher je od lani opravljal funkcijo člana uprave banke, odgovornega za operativno poslovanje. Ob odhodu je poudaril, da je zelo ponosen na dosežke v preteklih dveh letih, kot so združitev nekdanjih PBS in KBS z Novo KBM, uvedba nove digitalne rešitve za odobravanje kreditov, posodobitev IT varnostne infrastrukture in uvedba upravljanja kakovosti podatkov v banki. V Novi KBM bodo do imenovanja novega člana delovali s štiričlansko upravo. Ob tem pravijo, da nadaljujejo z uresničevanjem svoje poslovne strategije in vizije postati najboljša banka v Sloveniji do 2020. Omenja se jih kot najverjetnejšega interesenta za nakup državne Abanke, po poročanju današnjega Dnevnika pa se zanimajo tudi za nakup večinskega paketa Addiko banke, za katero naj bi lastnik, sklad Advent, pripravljal javno ponudbo delnic.

Krka je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da je Višje sodišče v Kopenhagnu, na katerega se je Krka obrnila s pritožbo, ugotovilo, da Krka Sverige s prodajo svojega proizvoda na Danskem ni kršila patenta EP 1 020 461 na Danskem ter zavrnilo tožbeni zahtevek družbe AstraZeneca. Prvostopenjsko sodišče je presodilo v prid tej družbi, ki sedaj lahko v sporu glede zdravila esomeprazol, za katerega je odločba višjega sodišča sicer pravnomočna, vloži zahtevo za revizijo na Vrhovno sodišče Danske.

Družba Vipa holding v likvidaciji je za 20. novembra sklicala skupščino, na kateri bodo med drugim odločali o zmanjšanju osnovnega kapitala z nekaj manj kot 30,7 milijona evrov na nekaj več kot 7,3 milijona evrov. Vipa holding v likvidaciji je v skoraj 90-odstotni lasti družbe Mlino, ki je v lasti vodilnih zaposlenih v ajdovskem Mlinotestu. Januarja letos je Mlino od Vipe holding kot svoje odvisne družbe sicer kupil 39 odstotkov delnic Mlinotesta. Največja aktivna naložba Vipe holding ostaja družba Vipa nepremičnine.

Abanka je objavila poziv k zbiranju nezavezujočih ponudb za prodajo več nepremičnin. Banka, za katero je SDH pred dnevi začel uradne postopke prodaje, zbira ponudbe za stavbno zemljišče v gospodarski coni Mengeš, za nezazidano stavbno zemljišče v ljubljanskih Stožicah, za stavbo zemljišče v Sinji Gorici pri Vrhniki, za zemljišče na Ostrožnem v Celju, kjer je predvidena stanovanjska gradnja ter stavbno zemljišče v Rogatcu.

Zreški Unior je objavil poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča v Slovenskih Konjicah površine 7146 kvadratnih metrov, ki je obremenjena s hipoteko sindikata bank.

Odvetnica Jožica Kvas je kot fiduciar objavila javno dražbo za prodajo delnic družbe Impol 2000, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in katerih imetniki so delničarji, ki svojih delnic ne glede na vse pozive niso prevzeli oz. jih niso prenesli na trgovalne račune ter so te delnice ostale vpisane na fiduciarnem računu odvetnice. Prodaja se paket 1261 rednih imenskih kosovnih delnic družbe. Javna dražba bo 23. novembra ob 9. uri v prostorih odvetnice, v upravni stavbi skupine Impol v Slovenski Bistrici. Začetna izklicna cena je 42 evrov na delnico. Predmet prodaje je celoten paket, kar pomeni, da se delnice prodajajo izključno kot paket v celoti, ki ga ni mogoče deliti na manjše pakete delnic.

Družba Sij je v povezavi z obveznicami z oznako SIJ4 in SIJ5 prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da je 19. oktobra sklenila drugi aneks k posojilni pogodbi z novembra 2016 z družbo Dilon, na podlagi katerega ji bo podaljšala rok vračila posojila v višini 4,6 milijona evrov do konca avgusta prihodnje leto.

Krka je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da je med 12. in 18. oktobrom na Ljubljanski borzi odkupila 8225 lastnih delnic v skupni vrednosti 451.320 evrov. Število lastnih delnic po teh nakupih znaša 840.509, kar predstavlja 2,563 odstotka vseh izdanih delnic.