c S
Ministrstvo in sindikati se še pogajajo o načinu izplačevanja nadomeščanj 21.10.2018 09:11 Ljubljana, 20. oktobra (STA) - Nov način evidentiranja delovnega časa v osnovnih in srednjih šolah je na začetku novega šolskega leta prinesel kar nekaj zapletov in slabe volje, predvsem med učitelji. Najbolj se zapleta pri vprašanju, kako bodo plačana nadomeščanja, o čemer se ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še pogaja s sindikatom.

Novo šolsko leto je v šole prineslo nov način evidentiranja delovnega časa in delovnih obveznosti učiteljev. Med drugim je bilo v sporazumu s sindikati dogovorjeno, da se učitelju, ki nadomešča predmet, za katerega je usposobljen, nadomeščanje šteje kot pouk oziroma kot dodatna tedenska učna obveznost in je plačano.

Težave pa so nastale, ker so si navodila, ki jih je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zvezi s tem poslalo šolam, učitelji in ravnatelji marsikje razlagali po svoje, zaradi česar je na šolah prihajalo do različnih interpretacij. Nekateri ravnatelji so navodila razumeli tako, da bodo učiteljem nadomeščanja, ko poučujejo predmet, za katerega so usposobljeni, plačana šele ob koncu leta oziroma potem, ko bo presegel 100 odstotkov letne realizacije predmeta, ki ga poučuje.

Slednje je seveda med učitelji povzročilo kar nekaj slabe volje, saj so navodila ministrstva razumeli, kot da bodo nadomeščanja plačana vsak mesec sproti. Zato so na ministrstvu šolam nedolgo tega poslali še nekaj dodatnih informacij. Med drugim je ministrstvo šolam po informacijah STA sporočilo, da bodo šole nadomeščanja vpisovale v t. i. aplikacijo KPIS (kadrovsko plačni informacijski sistem), ministrstvo pa jih bo nato plačalo z naslednjo plačo.

Neuradno naj bi bila nadomeščanja prvič (za september) plačana z izplačilom oktobrske plače, torej v začetku novembra. A slednjega na ministrstvu za STA niso potrdili, saj se, kot pravijo, glede plačil nadomeščanj še vedno pogajajo s sindikatom, so pa pogajanja pri koncu. Potrdili so, da je aplikacija KPIS pripravljena na vnos nadomeščanj.

Čeprav so sicer na ministrstvu še julija za STA ocenili, da nov način evidentiranja delovnega časa ne bo prinesel novih finančnih obveznosti za ministrstvo, zdaj vendarle priznavajo, da te bodo. Ocene o tem, kakšna bo njihova višina, pa za zdaj še nimajo.