c S
Kmetijsko ministrstvo za spodbuditev ekološkega kmetovanja 21.10.2018 07:02 Ljubljana, 20. oktobra (STA) - Trendi ekološkega kmetovanja v Evropi so v porastu, še posebej v severnih evropskih državah. Slovenija je v teh primerjavah bolj na repu, a kot je pred dnevi dejala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, bi si morali vsi skupaj prizadevati za zvišanje deleža ekološko pridelanih izdelkov, kar je interes tudi kmetijskega ministrstva.

Države članice EU se ravno zdaj pogovarjajo o oblikovanju nove skupne kmetijske politike, ki bo stopila v veljavo z začetkom nove finančne perspektivi za obdobje 2021-2027. "Na osnovi sedaj slišanega in videnega lahko povem, da da bo naslednja finančna perspektiva izjemno usmerjena na ekološko kmetovanje," je pred dnevi povedala ministrica.

Za države, ki imajo tako kot Slovenija velik delež kmetijskih površin na območjih z omejenih dejavniki, je usmeritev skupne evropske politike v ekološko kmetovanje po njenih besedah ugodno. "Dejansko imamo ogromno prostora, da spodbudimo ekološko kmetovanje in ga tekom cele perspektive podkrepimo s takšnimi ukrepi, ki bodo pisani na roko pridelovalcem," je dejala.

Kar nekaj ukrepov, s katerimi se spodbuja ekološko kmetovanje, je sicer v Sloveniji že v teku. Eden takšnih so podpore za trajno travinje iz programa razvoja podeželja, ki zajemajo tudi shemo za ekološko rejo živali. Gre za zneske približno 150 evrov na hektar za ohranjanje teh površin in nekaj več kot 300 evrov za vzpostavitev teh površin na novo.

Primer spodbujanja ekološkega kmetovanja je tudi zaveza za povečan odkup slovenskega ekološkega mleka, ki so jo v sredo podpisale Ljubljanske mlekarne z Zvezo društev ekoloških kmetov. Ministrica je ob tej priložnosti poudarila pomen tovrstnega vertikalnega povezovanja med pridelovalci in predelovalci hrane, saj se s tem dodaja vrednost vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano.

"Takšno sodelovanje po eni strani zagotavlja dolgoročnejši odkup in stabilnejše poslovanje za kmete, na drugi strani pa kakovostno in zagotovljeno surovino lokalnega izvora za živilskopredelovalne obrate," je dejala Pivčeva. Pridobijo tudi potrošniki, ki lahko izbirajo med večjim naborom ekoloških izdelkov na policah trgovin.

Prireja mleka je ena pomembnejših kmetijskih panog v Sloveniji. K skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjih letih prispeva okoli 15 odstotkov, k vrednosti živinoreje pa približno 33 odstotkov. Vendar pa smo ekološkega mleka lani v Sloveniji namolzli le 6051 ton, od tega 5714 ton kravjega mleka, kar predstavlja manj kot en odstotek od vsega namolženega mleka.

Medtem pa v večini evropskih držav, predvsem v severni Evropi, ekološko mleko in mlečni proizvodi predstavljajo velik delež med vsemi ekološkimi proizvodi. V EU je največja prireja ekološkega mleka v Nemčiji, sledijo Francija, Avstrija, Velika Britanija in Danska.