c S
Hella Saturnus z rastjo prihodkov in dobička 22.10.2018 07:19 Ljubljana, 21. oktobra (STA) - Družba Hella Saturnus Slovenija, ki med drugim proizvaja avtomobilske žaromete, je v poslovnem letu 2016-2017, ki se je končalo z lanskim majem, ustvarila 375,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Čisti dobiček se je povečal za 16 odstotkov na nekaj več kot osem milijonov evrov.

Kot so v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, poudarili v družbi, katere lastnica je nemška družba Hella, so za njihovo poslovanje odločilni prevladujoči svetovni trendi v avtomobilski industriji. Proizvodni in prodajni program družbe namreč sestavljajo svetlobna oprema za avtomobile in radomski sistemi za avtomobilsko industrijo.

V navedenem poslovnem letu je družba izvedla več naložb v obstoječe in nove projekte. Skupna vrednost naložb v nove projekte je znašala 17,7 milijona evrov. Poleg mehanske konstrukcije so opravljali tudi simulacije, raziskave in proizvodnjo prototipov ter uvedli nove dejavnosti na področju razvoja elektronskih podsistemov za nove izdelke LED.

Družba glede na pozitiven trend gibanja čistih prihodkov iz prodaje načrtuje, da bo dobiček v prihodnjih treh poslovnih letih še povečala. Ob tem so izpostavili, da je bila Kitajska več let gonilo proizvodnje, vendar naj bi se prodaja avtomobilov na Kitajskem v prihodnjih letih upočasnila zaradi ohlajanja gospodarstva. Začetna močna rast iz leta 2016 se bo zato začela umirjati, ko bodo dosežene presežne proizvodne zmogljivosti za domači trg.

Hella Saturnus Slovenija je konec lanskega maja zaposlovala 1567 oseb, kar je 91 več kot leto poprej.