c S
Svet izolske bolnišnice tudi o finančnem poslovanju 22.10.2018 07:41 Izola, 22. oktobra (STA) - Svet Splošne bolnišnice Izola (SBI) se bo danes sestal na redni seji, na kateri bodo člani obravnavali tekoče poslovanje zavoda v prvih osmih mesecih leta. Med drugim se bo svet SBI ukvarjal še s poročilom izvajanja sanacije in določitvijo delovne uspešnosti ter z rednim poročilom obravnav pohval, pritožb in predlogov bolnikov za leto 2017.

Svet zavoda bo na današnji seji obravnaval tako realizacijo programa kot finančno poslovanje SBI v obdobju med januarjem in avgustom letos.

Načrtovan obseg programa akutne bolnišnične obravnave do zavoda za zdravstveno zavarovanje v letošnjem letu znaša 15.704 primere in 20.496 uteži, izhaja iz programa dela in finančnega načrta bolnišnice za leto 2018. V SBI ob tem načrtujejo za 52 milijonov evrov prihodkov ter 51,53 milijona evrov odhodkov, kar pomeni presežek v višini skoraj 470.000 evrov. Poleg tega bolnišnica v letošnjem letu ni predvidela dodatnega zadolževanja.

Postopno naj bi povečali število kadrov za 55 delavcev, tako da bi v Izoli ob koncu leta imeli skupaj 899 delavcev, ki bodo SBI stroškovno bremenili za 714 delavcev, saj vsi delavci niso polno zaposleni. Med za letos načrtovanimi investicijami je vodstvo bolnišnice izpostavilo požarno sanacijo, gradnjo heliporta in ureditev prostorov dialize.

Izolska bolnišnica je v zadnjih letih močno izboljšala poslovanje in je med redkimi, ki izkazuje pozitivno poslovanje. V lanskem letu so tako ustvarili za 268.000 evrov presežka iz tekočega poslovanja, kar je bilo že četrto leto zapored, da je bolnišnica poslovala pozitivno.