c S
Za 12 projektov iz dogovora za razvoj regij 480 milijonov evrov 19.10.2018 07:32 Podčetrtek, 18. oktobra (STA) - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na simpoziju Slovenski regionalni dnevi, ki danes in v petek poteka v Podčetrtku, povedal, da je za 12 projektov iz dogovora za razvoj regij zagotovljenih 480 milijonov evrov. Njegov ministrski kolega Marko Bandelli pa je ocenil, da je skladen regionalni razvoj podlaga za razvojni napredek.

Počivalšek je tudi pojasnil, da projekte iz dogovora za razvoj regij čaka še potrditev in potem izvedba. Meni, da so ti projekti pomembni za regionalni in lokalni razvoj, kot tudi za razvoj Slovenije kot celote.

Po njegovih besedah je treba regijskim projektom dati še več možnosti. Ker Slovenija ne bo kar naprej prejemala denar iz EU, je treba razmisliti tudi o domačih virih, je dejal minister.

"Regionalna politika v Sloveniji ima potencial, za regionalni razvoj pa je treba narediti dobre temelje," je še povzel Počivalšek in dodal, da je ministrstvo za projekte mestnih občin na urbanih območjih namenilo 136 milijonov evrov.

Kot je dejal minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Bandelli, sta zahodna in vzhodna regija precej raznoliki, razlike v razvitosti med posameznimi območji so velike in če želimo razvojno napredovati, moramo skrbeti za skladni regionalni razvoj.

Vseh razvojnih potreb Slovenije z evropskimi sredstvi po njegovi oceni ne moremo zadovoljiti, saj jih je precej več, kot je na tem področju sredstev, zato moramo iskati tudi druge vire. Kot je povedal, imamo na tem področju poleg t. i. dogovorov za razvoj regij še dva pomembna instrumenta - celostne teritorialne naložbe na urbanih območjih in lokalni razvoj.

Za podporo lokalnemu razvoju, ki ga skupaj izvajata gospodarsko in kmetijsko ministrstvo, je v obdobju 2014-2020 namenjenih 97 milijonov evrov. Lokalne akcijske skupne so doslej pripravile 37 strategij lokalnega razvoja, ki so že v izvajanju. Celostne teritorialne naložbe na urbanih območij pa izvaja Združenje mestnih občin Slovenije, za sredstva pa lahko kandidira vseh 11 slovenskih mestnih občin.

Na podlagi trajnostnih urbanih strategij tako lahko predlagajo projekte, ki prispevajo k izvajanju trajnostnih urbanih strategij, urbani prenovi, trajnostni mobilnosti, učinkoviti rabi energije in k drugim specifičnim ciljem operativnega programa, ki izkazujejo celovit pristop k doseganju razvojnih ciljev mesta in bodo vključevali različne vire sofinanciranja.

Prav s spodbujanjem trajnostnega urbanega želi država po besedah Bandellija spodbuditi izkoriščanje notranjih potencialov mest ter spodbuditi projekte za izboljšanje kakovosti bivanja. Za ta namen je na voljo 138 milijonov evrov iz dveh skladov - pretežni del iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in manjši del iz kohezijskega sklada.

Minister pa je opozoril, da bomo morali zavihati rokave na področju prihodnje kohezijske politike 2021-2027. "Veseli me, da so ključni ukrepi v izvajanju programskega obdobja 2014-2020 vključeni v enotnem operativnem programu, kar vidim kot priložnost za večje sinergije, usklajenost in dopolnjevanje ukrepov med posameznimi skladi. V določenih krogih se pojavljajo ideje po drugačni ureditvi po letu 2021, ideje po ločenih operativnih programih in organih upravljanja, ki so legitimne, ni pa nujno, da bi tak pristop vodil v skladen razvoj Slovenije kot celote" je dejal Bandelli.

Poudaril je, da je treba te ideje premisliti in skrbno pretehtati vse posledice. Vse naše prihodnje odločitve morajo namreč biti v korist najširšega kroga, v tem primeru Slovenije, kot celote, še pravi minister.

V ospredju letošnjih Slovenskih regionalnih dnevov so izzivi regionalnega razvoja, ki so posvečeni izkušnjam in izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnim pristopom.

Simpozij Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi in diskusiji glede načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Na simpoziju se predstavijo in ocenijo dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških rešitev.

Z letošnjo temo, ki je posvečena izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnimi pristopi in strategiji razvoja regije, želijo soočiti poglede resornih ministrstev oz. vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in strokovne javnosti. Slovenski regionalni dnevi so dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem.