c S
V javni razpravi osnutek predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture 18.10.2018 15:22 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo vložilo osnutek predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti. Javna razprava bo potekala do 19. novembra.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, bi nov zakon nadomestil zakon o izjemnem priznavanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, z uvedbo novega pojmovanja izjemnih pokojnin.

Poglavitni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za nadaljnje priznavanje izjemnih dosežkov osebam, ki so trajno prispevale k razvoju družbe in ugledu države na obeh področjih.

Zakonski predlog jasneje opredeljuje pojem dodatka k pokojnini za izjemne dosežke, ki je po svoji naravi, enako kot po dosedanjih predpisih, častno priznanje, ki ga vlada dodeli upravičencu za varno starost iz naslova minulega dela na področju kulture ali raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Prav tako se zagotovi enaka obravnava oseb, ki so bile upravičene do izjemnih pokojnin po zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge in tistih, ki zaradi ne izvajanja zakona do le teh niso upravičeni.

Predlog novega zakona opredeljuje izjemne dosežke, ki se za področje kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti lahko upoštevajo pri priznanju dodatka k pokojnini, in s tem na zakonski ravni postavlja kriterije za priznanje.

Kot so še zapisali na ministrstvu, osnutek predloga zakona sledi primerljivi obravnavi posameznikov na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti s področjem športne dejavnosti, saj je bil v letu 2017 že sprejet zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa.