c S
Centralni bankirji o vidikih makrobonitetne politike 18.10.2018 14:35 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Ljubljana v organizaciji Banke Slovenije in Evropske mreže centralnih bank (ECBN) danes gosti mednarodno raziskovalno konferenco z naslovom Čezmejni vidiki makrobonitetne politike. Na njej bodo o njih govorili raziskovalci iz 13 evropskih centralnih bank.

Namen konference je prikaz različnih izkušenj držav, identifikacija podobnosti in razlik med državami ter poskus oblikovanja glavnih splošno uporabnih nasvetov. Med govorci so med drugim viceguverner Primož Dolenc, ki začasno vodi Banko Slovenije, predstavniki Evropske centralne banke in strokovnjaki iz več centralnih bank, so sporočili iz slovenske centralne banke.

Udeleženci bodo soočili izkušnje o čezmejnih vidikih makrobonitetnih instrumentov, med katere sodijo instrumenti za stanovanjski nepremičninski trg, blažilnik za druge sistemsko pomembne banke, omejevanje dinamike zniževanja razmerja med krediti in vlogami, omejevanje depozitnih obrestnih mer ter proticiklični kapitalski blažilnik.

Udeležence je v uvodu pozdravil namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, ki še vedno tudi začasno opravlja naloge guvernerja, potem ko DZ ni potrdil njegove kandidature za guvernerski položaj.

Opozoril je, da je pri snovanju makrobonitetnih politik treba imeti v mislih najprej to, da se lahko sistemska tveganja razširjajo med državami po več kanalih, bodisi prek izpostavljenostjo bank do tveganj v tujini bodisi posredno prek finančnih trgov in mrež.

Čeprav se finančni cikli razlikujejo med državami, kar govori v prid proticikličnim politikam, ki so prilagojene značilnostim posameznih držav, pa po njegovih besedah ni nezanemarljiva tudi raven sočasnega delovanja ciklov. Obseg vpliva globalnih in regionalnih vidikov finančnih ciklov na finančne sisteme v posameznih državah narekuje odločanje glede koordinacije politik.

Ta se sooča predvsem z izzivom, kako zagotoviti, da ukrepi v eni državi, recimo v tisti, kjer je sedež neke finančne skupine, ne škodijo državi, kjer ima skupina hčerinsko družbo ali podružnico, še posebej, če sta državi na različnih stopnjah finančnega cikla.

Dolenc je ocenil, da bi Evropa pridobila z dodatno čezmejno finančno integracijo, politika pa teh procesov ne bi smela omejevati. A integracija odpira vprašanja glede vodenja makrobonitetnih politik, še posebej v primerih, ko gre za bančne podružnice in ne samostojne hčerinske banke.

Kot pomemben korak pri spopadanju s temi izzivi je Dolenc omenil dokončanje bančne unije z oblikovanjem evropskega sistema jamstev za bančne vloge, za kar pa političnega soglasja v EU oz. evrskem območju še ni.