c S
V Celju prva podzemna zbiralnica odpadkov 18.10.2018 09:53 Celje, 18. oktobra (STA) - Celjska občina je na Muzejskem trgu pred Osrednjo knjižnico Celje uredila prvo podzemno zbiralnico odpadkov. Naložba, ki je ocenjena na okoli 40.000 evrov, bo prispevala k bolj urejenemu trgu, več bo prostora na odlaganje odpadkov, manj hrupa in tudi manj neprijetnih vonjav. Podzemne zbiralnice nameravajo urediti tudi v drugih delih mesta.

Občani lahko v podzemne zabojnike ločeno odlagajo plastično in kovinsko embalažo, biološke odpadke, papir in mešane komunalne odpadke. Zabojnik za steklo ne bo podzemni, ampak bo stal na Gosposki ulici, kjer je zdaj ekološki otok. Podzemna zbiralnica ni zaklenjena.

Ker gre za nov način zbiranja, v prehodnem obdobju sprememb v obračunu ne bo, so sporočili z občine. V sistem zbiranja odpadkov v podzemno zbiralnico so poleg Muzejskega trga vključeni še Ulica Ivanke Uranjek, Na okopih in del Gosposke ulice.

Občina napoveduje, da bo v sodelovanju z javnim podjetjem Simbio v prihodnje s podzemnimi zbiralnicami opremili tudi druge dele mestnega središča in stanovanjska naselja.

Gradbena dela za zbiralnico odpadkov na Muzejskem trgu je opravilo celjsko podjetje Vzdrževanje in obnova cest, ki je tudi obnavljalo Muzejski trg in del ulice Na Okopih. Občina je na tem območju med drugim prenovila gospodarsko infrastrukturo, položila nove tlake in namestila novo javno razsvetljavo. Vrednost investicije je znašala okoli milijon evrov.

Gradbišče je samo še na manjšem delu trga, kjer pod zemljo potekajo gradbena in restavratorska dela. Strokovnjaki Pokrajinskega muzeja Celje v bodočem razstavišču čistijo in sanirajo zidove ter freske iz prvega stoletja. Začeli so tudi z arheološkimi izkopavanji v vzhodnem preboju pod arkadami Stare grofije.

Predvidena sta namreč dva preboja, ki bosta preko podzemnih hodnikov povezovala kletne prostore Stare grofije s podzemnim objektom za zaščito arheoloških ostalin. Podzemna hodnika bosta omogočala, da si bodo lahko freske istočasno ogledovali večja skupina obiskovalcev in kasneje, ko bo v Stari grofiji vgrajeno dvigalo, tudi invalidi.