c S
V Mariboru o razvoju kadrov ob prehodu v krožno gospodarstvo 17.10.2018 15:39 Maribor, 17. oktobra (STA) - Slovenija je krožno gospodarstvo umestila med strateške razvojne in gospodarske prioritete, zavedajoč se, da prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo ni več izbira, ampak nuja prihodnjega razvoja, pri tem pa so še kako pomembni kadri, so ugotavljali udeleženci zaključne konference Kompetenčnega centra Krog, ki je danes potekala v Mariboru.

Ker je usposabljanje zaposlenih eden izmed ključev za uspeh podjetja, še posebej v podjetjih, ki odgovorno vstopajo v aktivnosti krožnega gospodarstva, je 15 podjetij, katerih osnovna dejavnost je ravnanje z odpadki, skupaj s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma in Štajersko gospodarsko zbornico ustanovilo kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu.

V sklopu omenjenih aktivnosti so pridobili sredstva na javnem razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017 do 2018. Projekt so začeli izvajati marca lani in ga bodo zaključili konec leta.

Potem ko so opredelili sedem za panogo specifičnih profilov zaposlenih ter zanje izdelali model kompetenc, so po besedah vodje projekta Natalije Žunko pripravili načrt usposabljanj v partnerskih podjetjih. Žunkova je ob tem izpostavila nujnost vseživljenskega učenja zaposlenih, od katerih se pričakuje, da so inovativni, da se prilagajajo razmeram v notranjem in zunanjem okolju ter da so komunikativni in digitalno dobro usposobljeni.

"Odgovorna podjetja se zavedajo, da vseh potrebnih kompetenc od zaposlenih ne morejo samo pričakovati, ampak da morajo sama vlagati v njihovo usposabljanje in jim omogočati pridobivanje ustreznih kompetenc, sebi pa s tem zagotovijo odgovorne in usposobljene sodelavke in sodelavce," je dodala Žunkova.

Konec oktobra bodo po sicer zaključena usposabljanja, v katera je bilo vključenih 65 odstotkov vseh zaposlenih v 15 podjetjih, ki so vključena v projekt. Izvedli so 267 usposabljanj, v katera je bilo vključenih 1011 zaposlenih.

V projekt je bilo med drugim vključeno tudi mariborsko javno podjetje Snaga, vodja področja tržne dejavnosti Petra Hercog pa je pri tem izpostavila, da je ravnanje z odpadki ključno v krožnem gospodarstvu, zato samo večanje usposobljenosti in kompetenc zaposlenih zagotavlja, da bodo podjetja še naprej izvajala storitve ravnanja s komunalnimi odpadki na najvišji strokovni in okoljski ravni.

"Skozi takšne projekte pridobimo vsi, zato se Snaga vanje vključuje in s tem omogoča usposabljanja za zaposlene, kar je za nas izjemno pomembno. Skozi projekt smo veliko pridobili, zdaj pa je na nas, da usposabljanja zaposlenih kontinuirano nadaljujemo," je še dodala Hercogova.