c S
V zadnjem desetletju povečanje revščine otrok v več kot polovici držav OECD 17.10.2018 07:10 Ljubljana, 16. oktobra (STA) - Revščina otrok se je od leta 2007 povečala v dveh tretjinah držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), vedno večji delež revnih otrok pa živi v enostarševskih družinah, kaže danes objavljeno poročilo organizacije. V Sloveniji v revščini živi sedem odstotkov otrok, medtem ko je povprečje OECD 13,4 odstotka.

Slovenija je tako na tretjem mestu po najnižjem deležu revnih otrok. Manjši delež jih živi le še na Danskem (2,9 odstotka) in Finskem (3,3 odstotka). Sloveniji sledijo Koreja, Islandija in Norveška. Največji delež revnih otrok pa živi v Braziliji, Južni Afriki in na Kitajskem, kjer je revna približna tretjina otrok.

Kot je še razvidno iz poročila OECD, objavljenega pred mednarodnim dnem boja proti revščini, se je revščina otrok od 2007 do 2016 najbolj - za 5,4 odstotne točke - povečala na Slovaškem. V Franciji, Grčiji, Italiji in Litvi ter na Madžarskem in Švedskem pa se je v tem obdobju delež revščine otrok povečale za približno dve odstotni točki.

Za Slovenijo je v poročilu navedeno povečanje deleža revščine otrok ob upoštevanju inflacije. Med letoma 2008 in 2015 se je delež revnih otrok povečal za 1,6 odstotne točke.

V povprečju skoraj eden od sedmih otrok v državah OECD živi v revščini, najmlajši pa se pogosto soočajo z večjim tveganjem revščine kot druge populacijske skupine. V Čilu, Izraelu, Španiji, Turčiji v Združenih državah Amerike v revščini živi več kot eden od petih otrok, kar je skoraj sedemkrat višji delež kot na Danskem.

Vedno večji delež revnih otrok predstavljajo otroci v enostarševskih družinah. Leta 2014 je takih bilo 39 odstotkov, kar je za dobre štiri odstotne točke več kot leta 2007. Za enostarševske družine v državah OECD je trikrat bolj verjetno, da bodo revne, kot za družine z dvema staršema.

Stabilna, polna zaposlitev staršev je ključna v prizadevanjih za zaščito otrok pred revščino, med rešitvami navaja poročilo med OECD. Med drugimi priporočili OECD je izpostavil tudi dostojno plačilo za delo, saj bi s tem spodbujali zaposlovanje obeh staršev in tudi tako izboljšali finančni položaj družin in otrok. Hkrati pa bi bilo nujno tudi povečati dostop do cenovno dostopnejšega otroškega varstva, da so lahko starši tudi po koncu starševskega dopusta polno zaposleni.