c S
Avstrijske in slovenske čezmejne občine povečujejo energetsko učinkovitost 16.10.2018 15:36 Škofja Loka, 16. oktobra (STA) - Partnerji mednarodnega projekta Trajnostna energija za občine (NEKTEO) so se danes zbrali v Škofji Loki, ki je ena izmed 36 pilotnih občin projekta. Ta vključuje več kot 500 javnih uslužbencev iz Gorenjske, Goriške in avstrijske Koroške v program energetske učinkovitosti s ciljem pet odstotkov manjše porabe energije.

Kot so predstavniki sodelujočih partnerjev ocenili na današnji novinarski konferenci, čezmejni projekt uspešno poteka in kaže prve rezultate. Projekt se je začel februarja lani in se bo končal januarja 2020. Sofinanciran je iz sredstev čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kot je povedal Christian Goritschnig iz deželne vlade avstrijske Koroške, ki je vodilni partner projekta, so vzpostavili 55 energetskih vzorčnih točk, ki so primeri dobrih praks na področju energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v javnih objektih. Izdali so tudi katalog teh točk in vzpostavili spletno stran projekta.

Z vsemi temi aktivnostmi ne želijo doseči le strokovne javnosti, ampak tudi zaposlene v javni upravi in ustanovah ter prebivalce na splošno in jim predstaviti različne ukrepe, s katerimi lahko prihranijo energijo. "En od takih načinov je, da zvečer, ko končamo z delom, ugasnemo računalnik, namesto da je v stanju pripravljenosti," je navedel Goritschnig.

Partnerja projekta sta tudi Goriška lokalna energetska agencija in Razvojna agencija Sora. Kot je povedal direktor Sore Jurij Bernik, so v projekt vključeni javni uslužbenci 36 občin na obeh straneh meje, pa tudi izobraževalne ustanove na čezmejnem območju. Na Gorenjskem so v projekt vključene občine Škofja Loka, Žiri, Preddvor in Jezersko.

Kot je pojasnil škofjeloški župan Miha Ješe, so že leta 2011 začeli z akcijo Loško je ekološko, v okviru katere skušajo najti vse možnosti, da bi bilo okolje čim lepše in življenje čim boljše. V to sodijo tudi prizadevanja za zmanjšanje porabe energije in povečanje učinkovitosti njene porabe. Zato je občina izvedla že vrsto energetskih sanacij, energetski vidik pa upošteva tudi že v zgodnjih fazi načrtovanja novih investicij, kot je bilo denimo pri vrtcu Kamnitnik.

V okviru projekta NEKTEO je Škofja Loka vzpostavila Pot ob Sori - okolju prijazna raba energije, kjer so predstavljene prakse učinkovitega ukrepanja na področju nižanja rabe energije v šolskem centru, športni dvorani, osnovnih šolah in vrtcu ter v centru slepih, slabovidnih in starejših. V objektih na Poti ob Sori se je raba električne energije v letu 2016 glede na leto 2010 znižala za sedem, poraba toplote za 31, poraba vode pa za skoraj 22 odstotkov.

V projektu NEKTEO partnerji pripravljajo tudi razvojni načrt za energetsko učinkovitost vključenih občin in stavb ter vzpostavljajo energetske nadzorne sisteme v izbranih javnih ustanovah. Poleg tega je bil razvit čezmejni potujoči ambasador energetske učinkovitosti, ki v obliki prikolice predvsem mladim v šolah predstavlja pomen pravilne rabe energije v povezavi s vplivi na klimatske spremembe.