c S
Zakon o dolgotrajni oskrbi nared, ostaja vprašanje financiranja 16.10.2018 11:49 Ljubljana, 16. oktobra (STA) - Minister za zdravje Samo Fakin je kot uvodničar na današnjem posvetu o zdravstveni oskrbi in rehabilitaciji starejših poudaril, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pripravljen, "treba pa se bo odločiti, koliko bo to stalo". Po njegovih besedah se ves svet ukvarja z dolgotrajno oskrbo, nekaj bogatih držav jo ima, se pa iz leta v leto draži.

Kako financirati dolgotrajno oskrbo, da bo sistem odgovarjal na potrebe dolgožive družbe ter ostal finančno vzdržen in stabilen, je Fakin navedel kot eno od ključnih vprašanj. Prav tako bo po njegovih besedah treba podrobno odgovoriti na vprašanji, kdo bodo osebe, ki bodo upravičene do dolgotrajne oskrbe, in kdo bo zanje skrbel.

Fakin se je zavzel za dostopno, dosegljivo, varno in kakovostno dolgotrajno oskrbo ter opozoril, da bo treba opredeliti tudi vlogo različnih deležnikov v dolgotrajni oskrbi. Po njegovih besedah je pomemben izziv v tem, kako podpreti vlogo upravičenca, da bo aktiven partner v sistemu. Dodal je, da je odprto tudi vprašanje kadrov.

Med izzivi nove sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe pa je Fakin navedel krepitev oskrbe na domu, podporo izvajalcem neformalne oskrbe, možnost izbire vrste, pravice in oblike storitve ter krepitev avtonomije uporabnika.

Enodnevni posvet, ki poteka v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je v sodelovanju z ministrstvom za zdravje pripravila Agencija za kadre. Organizatorji želijo opozoriti na problematiko starajoče populacije z vidika njenih potreb po zdravstveni oskrbi in rehabilitaciji, po institucionalnem varstvu in zdravstveni ter socialni oskrbi v domačem okolju.

Ne zadošča več samo opozarjanje in prikazovanje demografskih trendov in podatkov o obolevnosti, čakalnih vrstah, dostopnosti do rehabilitacije in nezadostne zavodske oskrbe težko bolnih, težje pokretnih ali nepokretnih starejših oseb, so si enotni udeleženci posveta. Zavzeli so se za hitrejše izvajanje strateških dokumentov na tem področju.