c S
Celjski zdravstveni dom v pilotnem projektu dolgotrajne oskrbe 16.10.2018 07:10 Celje, 15. oktobra (STA) - Zdravstveni dom (ZD) Celje je med prvimi vstopil v pilotni projekt dolgotrajne oskrbe za prebivalce Celja, Štor, Vojnika in Dobrne. Projekt bo potekal dve leti in bo prinesel 17 novih delovnih mest. Namenjen je populaciji 18 plus, za njegovo izvedbo pa je ZD Celje pridobil okoli 2,5 milijona evrov, predvsem iz Evropskega socialnega sklada.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica ZD Celje Alenka Obrul, bodo projekt dolgotrajne oskrbe izvajali skupaj s celjskim domov sv. Jožefa, Centrom za socialno delo Celje in Javnim zavodom Socio.

Po besedah Obrulove projekt temelji na povezovanju in koordinaciji vseh pridruženih partnerjev za vzpostavitev sistemskega pristopa izvajanju dolgotrajne oskrbe. Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.

Kot je pojasnil strokovni direktor ZD Celje Marko Drešček, je glavni cilj projekta dolgotrajne oskrbe, ki bo potekal še v Centru za socialno delo Krško in Koroškem domu starostnikov, dostop uporabnikom do individualne in multidisciplinarne obravnave ter testiranje postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

Dejal je, da se bodo dosedanje storitve na domu, ki potekajo v okviru referenčnih ambulant, patronažne službe in institucionalne oskrbe na domu preko domov za starejše, nadgradile z novim sistemskim pristopom izvajanja storitve dolgotrajne oskrbe.

Vključevale bodo svetovanje uporabnikom, svojcem in neformalnim oskrbovancem, svetovanje za prilagoditev bivalnega okolja, psihosocialno podporo in rehabilitacijo za ohranjanje samostojnosti. Istočasno bodo vzpostavili izboljšan sistem koordinacije med zdravstvenim varstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno oskrbo, je navedel Drešček.

Postregel je tudi s podatkom, da v celjski regiji živi 64.400 prebivalcev, od tega jih je 20 odstotkov starih nad 65 let. rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

Predstavnica ministrstva za zdravje Klavdija Kobal Straus pa je ocenila, da je Slovenija v preteklosti dobro krepila institucionalno varstvo, s projektom dolgotrajne oskrbe pa se zdaj krepi pomoč na domu in ohranjanje samostojnosti uporabnikov tovrstne pomoči.