c S
Ljubljanski mestni svetniki mesec pred volitvami potrdili rebalans proračuna 16.10.2018 07:30 Ljubljana, 15. oktobra (STA) - Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli še drugi rebalans letošnjega proračuna. Potem ko so prvemu zeleno luč prižgali brez razprave, je imela opozicija tokrat več pripomb. Vodji svetniških klubov SDS in SMC, Anže Logar in Dragan Matić, ki bosta izzivalca Zorana Jankovića za županski položaj, sta se med drugim obregnila ob javni potniški promet.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so med glavnimi razlogi za tokratni rebalans proračuna izpostavili prihodek občine po sodni poravnavi z državo zaradi premalo plačane dohodnine po zakonu o glavnem mestu. Po besedah vodje mestnega oddelka za finance in računovodstvo Saše Bistan so upoštevali tudi dokončno poplačilo enega kredita in delno drugega ter uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje.

Z rebalansom so občinski prihodki določeni pri 366 milijonih evrov, odhodki pa pri 342 milijonih. Občina bo med drugim znižala zadolženost, ki bo po besedah Bistanove konec leta 95 milijonov evrov.

V rebalansu občina zvišuje tudi subvencijo Ljubljanskemu potniškemu prometu (LPP) za 1,4 milijone evrov na 12 milijonov evrov, kar po oceni vodje svetniškega kluba SDS Logarja dodatno poudarja, "koliko je bilo zamujenega na področju prometa v občini". Opozoril je, da je opozicija pred leti ostro nasprotovala podražitvi vozovnic za 50 odstotkov, od tistega trenutka dalje pa uporaba po njegovih besedah pada in je nižja kot leta 2008.

Tisto leto, ko so se vozovnice podražile za 50 odstotkov, se je župan po Logarjevih besedah odločil za trimilijonsko subvencijo LPP, "danes pa smo na 12 milijonih evrov, kar je že skoraj polovica vseh prihodkov iz naslova potovanj mestnega javnega transporta". Prepričan je, da je promet v zadnjih 12 letih v Ljubljani močno pozabljeno področje in bo eno ključnih vprašanj naslednjega mandata.

Janković je v odgovoru Logarju dejal, da je pozabil na rast prodaje mesečnih kart, hkrati pa ni omenil, da je občina ob dvigu cene občanom omogočila 90 minut brez dodatnega plačila ob prestopu linij. Prav tako so obdržali cene mesečnih vozovnic za upokojence, dijake in študente. Spomnil pa je še na to, da proge sofinancirajo tudi sosednje občine, da se občani v prestolnico v službo vozijo z avtobusi.

Logar je sodelovanje s primestnimi občinami navedel kot edino dobro odločitev pri tem vprašanju, Jankoviću pa odvrnil, da so mestni avtobusi leta 2010 opravili 42 milijonov potovanj, lani pa 37 milijonov.

Predsednik svetniškega kluba SMC Matić problem pri mestnem prometu vidi predvsem v tem, koliko je ta učinkovit, hiter in konkurenčen potovanju z avtomobilom. "Šele ko bo tak, bomo lahko upravičeno pričakovali, da bodo ljudje začeli uporabljati LPP in bo manj vozil v mestu, na ta račun pa tudi zrak bolj čist," je poudaril.

Matića je v rebalansu med drugim zmotila tudi višina sredstev, namenjena nakupu umetnin. Mestni muzej in galerije bodo imele za to na voljo 8500 evrov, kar je po svetnikovi oceni "smešno ali žalostno" ob podatku, da pravkar teče prenova Cukrarne v višini 20 milijonov evrov. Vodja svetnikov SMC je prepričan, da bo morala občina bistveno več vlagati v nakup umetnin, če se želi na tem področju postaviti ob bok evropskih prestolnicam.

Janković je poudaril, da Ljubljana v Evropi velja za zgled, saj v kulturo vlaga že 11 odstotkov proračuna.

Svetnici SDS Ksenija Sever in Mojca Škrinjar sta izrazili obžalovanje, da občina načrtuje 24 milijonov evrov visok presežek, saj bi lahko denar občina po njuni oceni namenila za naložbe. Škrinjarjeva je kot primer navedla pločnike v Sostrem, da bi lahko otroci v šolo hodili varneje, "a občina raje denar daje za prevoze".

Svetnico NSi Mojco Sojar pa je med drugim zanimala razlika sredstev v rebalansu, ki so namenjena tirni vzpenjači na ljubljanski grad. Župan je pojasnil, da so sredstva zagotovili za remont vzpenjače, ki bo potekal prihodnji mesec, zaradi česar ta dva tedna tudi ne bo obratovala.

Svetnico Levice Natašo Sukić pa je izrazila razočaranje, da pobude Levice glede proračuna niso slišane. Med idejami je izpostavila pilotno izvedbo neposredne udeležbe občanov pri pripravi investicijskega dela proračuna. Prav tako so na gluha ušesa naletele ideje o postavitvi javnih hladilnikov za odvečno hrano, cenejše vstopnice za kopališča in brezplačno varstvo za otroke iz socialno šibkejših družin, je med drugim naštela Sukičeva.

Brez razprave je mestni svet potrdi tudi poročilo o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta. Kot je pojasnila Bistanova, je bila realizacija na prihodkovni strani 36,51-odstotna, na odhodkovni pa 33,57-odstotna.