c S
Ljubljanski mestni svetniki pred volitvami potrdili še vrsto prostorskih aktov 16.10.2018 07:30 Ljubljana, 15. oktobra (STA) - Ljubljanski mestni svetniki so na zadnji redni seji pred novembrskimi lokalnimi volitvami potrdili vrsto prostorskih aktov, tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Parmovo, čemur je nasprotovalo več opozicijskih svetnikov. Ti so župana Zorana Jankovića pozivali, naj odločanje o Parmovi prepusti prihodnjemu mestnemu svetu.

Svetniki so kljub ostremu nasprotovanju nekaterih svetnikov iz opozicije predlog odloka na današnji seji potrdili z 21 glasovi za in 11 proti. Gre za več kot pet hektarov veliko območje, kjer bo zgrajenih okoli 570 stanovanj. Na severozahodnem delu območja je predvidena tudi gradnja vrtca ter trgovskega in poslovnega dela, na parcelah pa bodo investitorji lahko uredili tudi do 700 parkirnih mest.

Svetniški klub SDS in samostojni svetnik Mirko Brnič Jager so si prizadevali za umik točke z dnevnega reda, saj je predlog po njihovi oceni neustrezno zasnovan, a mestni svet predloga ni podprl.

Načrte za ureditev območja Parmove ulice je občina prvič predstavila septembra 2016, od tedaj pa prejela številne pripombe, ki so se nanašale predvsem na pregosto pozidavo, previsoke višinske gabarite ter na prometno problematiko.

Občina je po prejetih pripombah za četrtino zmanjšala skupno površino stavb in jih v delu nasproti nastajajočega islamskega kulturnega centra znižala ter omejila število parkirnih prostorov. Okoliške prebivalce sicer skrbi predvsem prometna ureditev, a študija, ki jo je naročila občina, kaže, da se stanje ob izvedbi nekaj ukrepov predvsem v križiščih ne bo bistveno poslabšalo.

Brnič Jager je v predlogu za umik točke z dnevnega reda zapisal, da so pri predlogu potrebne spremembe, ki morajo upoštevati, da se nova urbana podoba sicer degradiranega območja lahko izvaja le tako, da se Parmova ulica na južni strani poveže v pretočni prometni sistem in postane nosilka javnega potniškega prometa ter varnega kolesarskega in peš prometa. Predlagal je, da se odločanje o prostorskem načrtu prepusti prihodnjemu mestnemu svetu.

Podobno so v svetniškem klubu SDS izrazili apel, naj se obravnava gradiva prestavi na čas po lokalnih volitvah. Vodja svetniškega kluba SDS Anže Logar je projekt danes označil za tajkunizacijo urbanizma, njegova svetniška kolegica Mojca Škrinjar pa je poudarila, da je treba ob novih naseljih razmišljati, da ima naselje zelo hitro povezavo na obvoznico.

Pomisleke je izrazil tudi samostojni svetnik Denis Striković, ki je dejal, da bosta načrtovani stolpnici zakrili pogled na islamski kulturni center. Svetnica Levice Nataša Sukič je izpostavila, da je prestavitev odločanja o prostorskem načrtu zahtevala tudi skupina krajanov južnega Bežigrada.

"Razlika med vami in nami je, da nekateri sprejemamo odločitve, drugi ne," je župan Zoran Janković odgovoril na očitke opozicijskih svetnikov.

Med drugim so mestni svetniki podprli tudi predlog sprememb odloka o zazidalnem načrtu na območju Brda, kjer namerava nedaleč od Tehnološkega parka svoj tehnološki center graditi Kolektor. Tja se bo iz stolpnice ob Dunajski cesti, t.i. Črne vdove, preselila tudi medijska hiša Delo.

Poleg tega so zeleno luč pokazali še prostorskemu načrtu, ki bo Mercatorju predstavljal podlago za gradnjo logistično-distribucijskega centra na območju tovorne železniške postaje med Kajuhovo ulico in Letališko cesto. V kotu omenjenih prometnic Mercator načrtuje tudi gradnjo nove poslovne stavbe, v kateri bo predvidoma trgovina, mogoče bo tudi parkiranje v kletnih etažah.