c S
Interventni odvoz odpadne embalaže od februarja, dotlej začasno skladiščenje 15.10.2018 13:54 Ljubljana, 15. oktobra (STA) - Odpadno embalažo in odpadne sveče bi lahko na podlagi interventnega zakona, ki je od petka v javni obravnavi, začeli odvažati v začetku februarja, je danes pojasnil minister za okolje in prostor Jure Leben. Do takrat pa želi država urediti začasno skladiščenje teh odpadkov na ustreznih površinah.

"Danes lahko rečem, da je država zatajila, zatajil je nacionalni sistem za zbiranje nacionalne embalaže. Tega se večina državljank in državljanov ne zaveda, a komunalna podjetja imajo velike prostorske probleme," je v izjavi ob kupih odpadne embalaže, ki se v ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki kopičijo Snagi, povedal Leben. "Slovenija se trenutno utaplja v odpadih," je dejal in poudaril, da gre tako za problem odpadne embalaže kot tudi sveč.

"To ne predstavlja le sanitetnega in okoljskega problema, ampak tudi varnostni problem, ker komunalna podjetja ne morejo več zagotavljat osnovne požarne varnosti," je spomnil. Zato je bil prisiljen poseči po interventnem zakonu, ki ga bodo poslanci predvidoma sprejemali po nujnem postopku, in skrajšati čas javne obravnave predloga zakona na 14 dni. Vse deležnike je Leben pozval, naj hitro podajo svoje pripombe in predloge.

Z deležniki želi sicer Leben delati "z roko v roki". Za ta teden tako napoveduje posvet s komunalno zbornico, prihodnji teden sledi pogovor z družbami za ravnanje z odpadno embalažo.

"V Snagi in gospodarskem interesnem združenju predelovalcev odpadkov smo vseskozi opozarjali, da je treba interventno nekaj narediti," je poudaril prvi mož Snage Janko Kramžar. Predlog zakona zato podpirajo, vključili pa se bodo tudi v razpravo o njegovem morebitnem izboljšanju, je napovedal.

Interventne rešitve je pozdravil tudi direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Sebastijan Zupanc. Vendar zbornico skrbi, da bo zakon veljati začel šele čez nekaj mesecev. "Mi imamo skladišča polna odpadne embalaže, sprazniti jih moramo danes in sedaj," je poudaril. Zato si želi, da bodo z Lebnom in njegovo ekipo uspeli najti rešitev za teh nekaj mesecev.

Možnosti za začasno skladiščenje v zbornici vidijo v odlagališčih, ki imajo torej že urejena dovoljenja za ravnanje z odpadki, kjer je še na voljo prostor. Odlagališča so praviloma v lasti lokalnih skupnosti, je spomnil.

Leben je pritrdil, da inštitucije že preverjajo, kje po Sloveniji so takšne površine. Na ministrstvu se bodo že ta teden lotili priprave dokumentacije za razpis za začasno skladiščenje.

Do konca leta nameravajo na ministrstvu za okolje pripraviti tudi predlog novega zakona o varstvu okolja, ki naj bi področje sistemsko in trajno uredil. Prag za zavezance za plačilo embalažnine namerava Leben z ekipo do novega leta znižati s 15 ton na "minimalno".

Minister zagovarja tudi načelo onesnaževalec plača. "Tudi vsak od nas. Kolikor bomo proizvedli embalaže, toliko moramo pokriti stroškov za njeno recikliranje in končno odlaganje," je dejal. Prav tako pa bo novi zakon v prvi plan postavil javno dobro in ne tržnih načel.

Kramžar se je ob tem zavzel za spremembe sistema na način, da bi embalažnina pomenila pritisk na proizvajalce in trgovce, da dajo na trg take proizvode, ki se jih da ponovno uporabiti, popraviti ali reciklirati. "Zdaj je nivo embalažnine tak, da tega pritiska ni," je spomnil.

Prav tako bi morali spremeniti dejstvo, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo trenutno niso zavezane odpadkov snovno reciklirati ali energetsko izrabljati. Vedejo se tako, kot je na trgu v nekem trenutku bolj ugodno zanje, je spomnil.

Sicer pa je Kramžar povedal še, da je v Ljubljani trenutno nakopičenih do 2400 ton odpadne embalaže, po vsej Sloveniji do 10.000 ton. Situacija pa bi se lahko do konca leta še poslabšala, saj družbe za ravnanje z odpadki trdijo, da so svoje obveznosti za letošnje leto že izpolnile.

Interventni zakon o odvozu odpadne embalaže in sveč predvideva, da bo ministrstvo za okolje in prostor zagotovilo denar in pripravilo razpis za odvoz odpadkov. Pozneje naj bi stroške, kjer bo mogoče, izterjali od tistih, ki niso opravili svojega dela.