c S
Zunanja revizija ugotovila transparentno poslovanje ZPM Ljubljana Moste-Polje 15.10.2018 11:19 Ljubljana, 15. oktobra (STA) - Pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje so se zaradi precejšnjega nezaupanja v delo humanitarnih organizacij odločili za poglobljeno neodvisno revizijo. Organizacija, pod okriljem katere že vrsto let poteka tudi projekt Botrstvo v Sloveniji, deluje v skladu z zakonodajo in statutom, je pokazala revizija.

Kot je za Val 202 pojasnila predsednica nadzornega odbora projekta Botrstvo in celotne ZPM Ljubljana Moste-Polje Milena Štular, je cilj Botrstva že od vsega začetka transparentnost pri porabi sredstev. Nadzorni odbor vsa leta interno bdi nad projektom, lani so zahtevali zunanjo neodvisno revizijo projekta, ki po njenih navedbah ni ugotovila nepravilnosti, letos pa so se odločili še za celovito revizijo delovanja organizacije.

Ta je trajala šest mesecev. V tem času so revizorji, kot je razvidno iz poročila, pregledali računovodske izkaze ZPM Ljubljana Moste-Polje, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. december 2017 ter izkaz poslovnega izida za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali so tudi poročilo o poslovanju društva. Nepravilnosti niso ugotovili, prav tako niso podali niti enega priporočila ali opozorila.

Za poglobljeno neodvisno revizijo so se po besedah Štularjeve odločili, "ker se pogosto dogaja, da humanitarne organizacije sredstev ne porabljajo namensko, za to, kar je bilo obljubljeno". Projekt Botrstvo je v zadnjih letih zrasel v največji slovenski humanitarni projekt, v okviru katerega so zbrali že več kot 12 milijonov evrov. Stroški za transparentno in nemoteno delovanje projekta so zelo racionalni in ne zajedajo v zbrana sredstva, je še zagotovila Štularjeva.