c S
V SDS za odpravo neenakosti glede pokojninske dobe brez dokupa 13.10.2018 22:17 Ljubljana, 12. oktobra (STA) - Poslanska skupina SDS je v zakonodajni postopek vložila predlog dopolnitve pokojninskega zakona. Z njo želijo odpraviti nekatere neenakosti, denimo tiste, ki se nanašajo na dokup pokojninske dobe, so zapisali.

V SDS opozarjajo, da so tisti, ki so pokojninsko dobo dokupili v skladu s pokojninskim zakonom, veljavnim od januarja 2013, v neenakem položaju s tistimi, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje v obdobju do konca leta 2012 v skladu z dotlej veljavnim zakonom. Slednjim se čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje namreč prizna kot pokojninska doba brez dokupa, je določila pokojninska novela iz leta 2017.

Toda takšna ureditev je po mnenju poslancev SDS diskriminatorna. Po njihovi oceni ni utemeljenega razloga za drugačno obravnavo tistih, ki so pokojninsko dobo dokupili v skladu z veljavnim zakonom. Glede na to je treba diskriminacijo odpraviti, opozarjajo.

Po predlogu naj se upokojencem, ki jim je bila zaradi upoštevanja zgolj pokojninske dobe brez dokupa odmerjena nižja pokojnina, na novo odmeri pokojnina na podlagi njihove zahteve. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) pa naj jih o tej pravici obvesti v 30 dneh od uveljavitve zakonske dopolnitve.

Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je uveljavil nov termin, namreč pokojninsko dobo brez dokupa. Ta zajema le obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, vendar brez dokupa pokojninske dobe.

Vendar je DZ prisluhnil Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, da je zakon krivičen do tistih, ki so bili v času do uveljavitve novega zakona prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje na podlagi takrat veljavne zakonodaje.

V SDS so v predlaganih dopolnitvah izpostavili tudi nekdanje kmečke zavarovance, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic, tako da je bila tudi odmera pokojnine manjša. V skladu z zakonom iz leta 1983 so plačevali enako visoke prispevke kot združeni kmetje ali združeni delavci, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic, so pojasnili.

Poleg tega naj se v zakonu doda nov 401.a člen, ki bo izenačil obseg pravic nekdanjih zavarovancev iz kmetijske dejavnosti glede na višino vplačanih prispevkov. Zpiz naj izda odločbe o uskladitvi v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, še predlagajo v SDS.