c S
Ministrstvo za okolje nad nakopičeno odpadno embalažo z interventnim zakonom 12.10.2018 22:17 Ljubljana, 12. oktobra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor z Juretom Lebnom na čelu se je reševanja problematike nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč lotilo z interventnim zakonom. Predlog zakona, ki ga je danes poslalo v javno obravnavo, predvideva, da bo država stroške odvoza embalaže začasno prevzela sama.

Z zakonom želi ministrstvo zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravljavcih nekaterih pokopališč ni bila prevzeta na predpisan način in ni bilo zagotovljeno predpisano ravnanje s temi odpadki.

Ti interventni ukrepi naj bi bili izvedeni zaradi odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja ter zaradi doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki, pojasnjujejo na ministrstvu.

Predlagani zakon tako določa, da ravnanje s komunalno odpadno embalažo, ki se na dan uveljavitve zakona nahaja na lokacijah izvajalcev javne službe in je družbe niso prevzele, zagotovi država.

Za izvedbo tega ukrepa bo okoljska inšpekcija v 30 dneh od uveljavitve zakona pri izvajalcih javne službe izvedla ogled in ugotovila okvirno količino odpadkov, o njej bo obvestila ministrstvo. To bo izbralo ustrezno osebo, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke. Na podoben način se bo postopalo tudi v primeru odpadnih sveč.

Predlagani zakon v tem izključuje uporabo določb zakona o javnem naročanju, saj bi njihova uporaba lahko pomenila dolgotrajne postopke izbora ustreznega izvajalca.

Oseba, ki jo bo izbralo ministrstvo, bo sicer morala imeti ustrezno dovoljenje za izvajanje obdelave odpadne embalaže, v predlogu so tudi določbe, ki izključujejo konflikt interesov. Tako v interventnem odvozu ne kot izvajalci, ne kot podizvajalci ne bodo smele sodelovati družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki te doslej niso odpeljale.

Predlagani zakon določa, da država nato od družb in nosilcev skupnih načrtov izterja vračilo stroškov. Ocenjen strošek prevzema in obdelave nakopičene komunalne embalaže je sicer 3,6 milijona evrov, nagrobnih sveč pa 320.000 evrov.

Ministrstvo s predlogom zakona skuša rešiti težavo tudi za vnaprej. Predlog zakona namreč določa, da so dolžne pravne ali fizične osebe, ki morajo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, skleniti pogodbo z družbo za ravnanje odpadki, od 1. januarja 2019 dalje plačati tej družbi predpisane stroške ravnanja z vso komunalno odpadno embalažo. Vsaka oseba plača te stroške glede na njen delež embalaže v vsej embalaži, ki je bila dana na trg v Sloveniji.

Družba za ravnanje z odpadki pa mora ne glede na okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo, ki ji je bilo izdano do uveljavitve tega zakona, zagotavljati prevzemanje in ravnanje z vso komunalno odpadno embalažo, ne glede na količino embalaže, ki so jo dali na trg v Sloveniji zavezanci za plačevanje embalažnine.

Če bodo imele družbi za ravnanje z odpadno embalažo stroške v zvezi s prevzemanjem in ravnanjem s komunalno odpadno embalažo zaradi tega, ker pravne in fizične osebe ne bodo vključene v skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo, lahko od teh oseb zahtevajo vračilo stroškov.

Predlog predvideva tudi, da ministrstvo po uradni dolžnosti in po skrajšanem postopku družbam za ravnanje z odpadno embalažo spremeni okoljevarstvena dovoljenja. Rok za spremembo okoljevarstvenih dovoljenj je 14 dni od uveljavitve zakona, sprememba dovoljenj pa je potrebna zaradi uskladitve s predlaganim zakonom. Pritožba zoper odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pa zaradi narave zakona ne zadrži izvršitve.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer v primeru predloga tega zakona skrajšalo rok javne obravnave na 14 dni, češ da gre za izjemno situacijo, ki ogroža zdravje in varnost državljank in državljanov Slovenije. Pripombe tako sprejemajo do petka, 26. oktobra.

Konec septembra je bilo po navedbah ministrstva pri izvajalcih javnih služb nakopičenih dobrih 9000 ton mešane odpadne komunalne embalaže ter več kot 950 ton odpadnih sveč.