c S
Kljub zapletom pozivi k nadgradnji škofjeloške šole za otroke s posebnimi potrebami 13.10.2018 20:00 Škofja Loka/Medvode, 13. oktobra (STA) - Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami Jela Janežiča zaradi povečanega vpisa v zadnjih letih nujno potrebuje nadzidavo za še eno nadstropje. O tem so se občine ustanoviteljice dogovorile že pred leti, sedaj pa se zapleta z vstopom medvoške občine med ustanoviteljice. Svet staršev poziva občine, naj projekt vendarle izpeljejo.

Predsednik Sveta staršev Osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami Jela Janežiča Tomaž Paulus je na župane občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Medvode, Vodice in Kranj, iz katerih so šolajoči otroci, naslovil odprto pismo. "Glede na stanje na šoli starši upravičeno pričakujemo od občin ustanoviteljic, da se lahko načrtovane novo zgrajene prostore prične koristiti s 1. septembrom 2019," je poudaril Paulus.

Letošnje šolsko leto škofjeloško šolo obiskuje 133 otrok, kar je za polovico več kot pred petimi leti. Šola se bori z veliko prostorsko stisko, zato je nujna nadzidava šole, za kar so se občine ustanoviteljice dogovorile že pred tremi leti. Ker je 24 otrok iz medvoške občine, so tudi njo povabili k soustanoviteljstvu, predvsem zato, da bi občine nosile sorazmerne stroške nadzidave glede na število vključenih otrok.

Občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri so že sprejele odlok o ustanoviteljstvu v prvem branju, Občina Medvode pa tega na svoji zadnji seji v obstoječi sestavi ni storila in je odločitev preložila na nov občinski svet.

Kot je za STA poudaril škofjeloški župan Miha Ješe, škofjeloška občina zelo podpira gradnjo nadzidka šole. Glede na dosedanje dogovore, pa ga čudi, da odloka o ustanovitvi ni sprejel tudi medvoški občinski svet, s čimer se škofjeloška občina ne more strinjati.

Kot je poudaril Paulus, staršev ne zanima, kdo je ustanovitelj šole. "Starši vemo, da na šoli poteka pester in kvaliteten program, ki pa je zaradi prostorske stiske večkrat okrnjen," je izpostavil in dodal, da zato apelirajo na župane občin ustanoviteljic, naj poskrbijo za nemoteno nadaljevanje projekta nadzidave šole, četudi brez občine Medvode.

Na medvoški občini so medtem za STA pojasnili, da se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo do otrok s posebnimi potrebami. Občina ima s škofjeloško šolo že deset let sklenjeno pogodbo o financiranju, po kateri zagotavlja sredstva za materialne stroške, nadstandardni program in vzdrževanje.

Letos občine glede na število vključenih otrok, v deležu financirajo tudi strošek projektne dokumentacije za nadzidek, za katero je v tem letu opredeljen strošek 60.000 evrov. Priprave na investicijo tako potekajo, so pojasnili na medvoški občini in zavrnili očitek o nesodelovanju pri gradnji nadzidka.

Kot so pojasnili, je Občina Medvode letos prisluhnila tudi predlogu sosednjih občin o soustanoviteljstvu. Odločitve občinskih svetnikov, da na svoji zadnji seji po obravnavi odloka o ustanovitvi niso odločali o njegovem sprejetju, pa občinska uprava ne more komentirati. Občinski svet je sklenil, da pripravljen odlok ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ali ga bo ponovno obravnaval prihodnji sestav občinskega sveta, pa še ni mogoče napovedati.