c S
IMF ob koncu letnega zasedanja s pozivom k ukrepanju za ohranjanje globalne rasti 13.10.2018 20:00 Bali, 13. oktobra (STA) - Mednarodni denarni sklad (IMF) je ob koncu letnega zasedanja, ki ga je s Svetovno banko gostil na Baliju, pozval k hitremu ukrepanju, da bi preprečili negativne učinke trgovinskih sporov na globalno gospodarsko rast. Teh tveganj se, kot je izpostavila državna sekretarka Mateja Vraničar Erman, zavedajo tudi na finančnem ministrstvu.

IMF je zaradi tveganj, ki jih prinašajo trgovinski spori in vojne, v okviru letnega zasedanja poslabšal napoved globalne rasti za letošnje in prihodnje leto, in sicer za 0,2 odstotne točke na 3,7 odstotka. Ob tem so navedli, da bo trgovinski in valutni spor med največjima svetovnima gospodarstvoma - ZDA in Kitajsko - "prizadel vse". "Tveganja so vse večja, vse več je trgovinskih napetosti in geopolitičnih skrbi, vse skupaj še poslabšujejo zaostrene finančne razmere v nekaterih državah v razvoju," so v Mednarodnem denarnem skladu zapisali ob koncu letnega srečanja.

"Okno priložnosti se zapira, zato moramo hitro ukrepati, tudi z reformami, ki bodo ohranile rast, omilile tveganja, povečale odpornost in vzpostavile srednjeročne možnosti za rast. Ob tem so države opomnili, naj ne znižujejo vrednosti valut, da bi izboljšale konkurenčnost domačih podjetij. ZDA so nedavno namreč znova obtožile Kitajsko, da znižuje vrednost juana, da bi ublažila negativen učinek uvedbe ameriških carin. Kitajski predstavniki so vse obtožbe sicer zavrnili kot neutemeljene.

Sloveniji, ki sta jo na zasedanju zastopala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Vraničar Ermanova in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, je IMF nekoliko izboljšal gospodarsko napoved, in sicer za letos s štirih odstotkov na 4,5 odstotka, za prihodnje leto pa napovedujejo 3,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 0,2 odstotne točke več kot v aprilski napovedi.

Izzivov, na katere so opozorili v denarnem skladu, se, kot so sporočili, zavedajo tudi na finančnem ministrstvu. "Na ministrstvu s pozivi k spoštovanju fiskalnega pravila in z zniževanjem javnega dolga v deležu BDP prispevamo k ustvarjanju pogojev za nadaljnjo vzdržno gospodarsko rast in trajno blaginjo," je dejala državna sekretarka. Hkrati je po njenih besedah treba nadaljevati z ukrepi za zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema, saj se lahko morebitna neravnovesja v finančnem sistemu zelo hitro odrazijo v realnem gospodarstvu.

"Trendi in razvoj dogodkov v svetu so pomembni tudi za našo državo kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, zato se je slovenska delegacija na zasedanju pridružila pozivom k odprti mednarodni trgovini in reševanju sporov na podlagi dogovorjenih pravil," je dejala državna sekretarka. Prilagodljiva denarna politika, ki ji je v letih po globalni finančni krizi poleg drugih ekonomskih politik uspelo pognati države do trenutnih gospodarskih rasti, se bo v večini držav postopoma normalizirala.

Svetovna banka je v okviru zasedanja objavila poročilo o razvoju, ki vključuje tudi prvi rezultat merjenja novega kazalnika, to je indeksa človeškega kapitala. Slovenija se je med 157 državami, za katere je Svetovna banka lahko pridobila relevantne podatke, uvrstila na 13. mesto.

Države so pri tem ocenjevali glede na prispevek kakovosti njihovega zdravstva in izobraževanja k oceni produktivnosti in prihodkov naslednje generacije prebivalstva, in sicer z razponom med 0 do 1. Slovenija je dosegla rezultat 0,79, enako kot Nemčija in Avstrija. Namen novega indeksa je spodbujanje držav k vlaganju v človeški kapital, saj lahko sedaj natančneje ocenijo, koliko prihodkov bodo vsako leto izgubile zaradi primanjkljaja, ki ga imajo v človeškem kapitalu.

Slovenska delegacija je ob robu zasedanja opravila tudi pogovore s predstavniki investitorjev v državne obveznice. Ti so pozdravili, da Slovenija zelo uspešno upravlja javni dolg, izrazili pa so tudi upanje, da bo nadaljevala začete privatizacijske postopke in da bo spoštovala fiskalno pravilo.