c S
Za skupino Frutarom Etol lansko leto najuspešnejše doslej 15.10.2018 07:10 Celje, 14. oktobra (STA) - Skupina Frutarom Etol je lani ustvarila 79,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,5 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček pa je v letu 2017 porasel za sedem odstotkov na 12,2 milijona evrov. Direktor družbe Zdenko Zanoški ocenjuje, da je bilo leto 2017 za skupino najuspešnejše doslej, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa.

Kot je Zanoški zapisal v poslovnem poročilu za lansko leto, dodatno spodbudo pri doseganju dobrih poslovnih rezultatov skupine, v katero je vključenih devet podjetij, so lani predstavljali sinergijski učinki nakupa družbe Vitiva iz Lendave in celovita integracija proizvodnih procesov skupine znotraj globalne skupine Frutarom.

Družba Vitiva je kot drugo najpomembnejše proizvodno in trgovsko podjetje znotraj skupine Frutarom Etol lani dosegla prodajo v višini 14,1 milijona evrov, v letu 2016 pa je dosegla 11,8 milijona evrov.

"Lani so uspeli ohraniti pozitiven trend prodaje in doseganja odličnih poslovnih rezultatov iz predhodnih let. Rast prihodkov iz prodaje se je nadaljevala. Delovanje znotraj skupine se pozna v večanju obsega aktivnosti med družbami iz skupine, toda kljub temu smo ustvarili visok dobiček iz poslovanja in čisti dobiček," navaja Zanoški.

Dejal je, da aktivnosti povezane s prenosom proizvodnje v Slovenijo potrjujejo visoko raven tehnološkega in razvojnega znanja, ki ga želijo, z ustreznimi vlaganji v izobraževanje in zaposlovanje visoko izobraženih tehničnih kadrov, pridobivati tudi v naprej.

Tudi lani je skupina največjo pozornost in skrb namenila utrjevanju svojega položaja pri obstoječih kupcih in pospeševanju prodaje z njimi, iskanju novih kupcev ob upoštevanju faktorja tveganja in želje po doseganju višje realizacije. Veliko pozornost so lani namenili tudi obvladovanju terjatev.

Lani je skupina Frutarom Etol načrtovala naložbe v višini 2,1 milijona evrov, realizirala pa jih je za 875.660 evrov. Naložbe so bile nižje od načrtovanih predvsem zaradi dolgotrajnejših odobritev investicij, dolgotrajnejših priprav na zahtevnejše naložbe in doslednejšega preverjanja cen storitve na trgu.

V letu 2017 je skupina izvedla posodobitev in povečanje kapacitet na področju proizvodnje tekočih arom, pričela je tudi z optimizacijo proizvodnje v siruparni in projektom proizvodnje barv, v pastarni so nabavili in vgradili dodatne filtre in vzorčevalnike, nadgradili sistem doziranja sladkorja ter nadaljevali projekt prenove, nabave in priprave Ex opreme.

Število zaposlenih v skupini Frutarom Etol pa je lani poraslo za 3,3 odstotka na 317.

Izraelski prehrambeni koncern Frutarom bo sicer dobil novega lastnika. Kupila ga je ameriška multinacionalka International Flavors & Fragrances (IFF). S transakcijo sta že soglašala upravna odbora IFF in Frutaroma.

Za delnice Frutaroma bo odštela dobrih sedem milijard dolarjev, pri tem pa bo prevzela celotni neto dolg izraelske skupine. IFF bo tako za delnico Frutaroma odštel približno 106 dolarjev. Delnice IFF kotirajo na borzi v New Yorku in v Parizu.

S prevzemom, drugim največjim v zgodovini Izraela, bo IFF postal največji svetovni proizvajalec arom in aromskih sestavin.

Frutarom je samo v letih 2015 in 2016 prevzel 20 družb po vsem svetu, po načrtih pa bi moral do leta 2020 ustvariti več kot dve milijardi dolarjev prihodkov. Posluje v 145 državah, kjer trži približno 31.000 izdelkov, pod njegovim okriljem pa deluje 41 razvojnih laboratorijev.