c S
Donit Tesnit lani močno povečal dobiček 15.10.2018 07:20 Medvode, 14. oktobra (STA) - Družba Donit Tesnit je lani ustvarila 16,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 8,4 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 316 odstotkov na 723.112 evrov. V družbi boljše rezultate med drugim pripisujejo višjim cenam nafte, ki so povečale povpraševanje. Ob tem opozarjajo na pomanjkanje kadrov.

Kot so v družbi zapisali v letnem poročilu, objavljenem na Ajpesu, je po letih stagniranja in racionalizacije v proizvodnji lani hipno močno povečanje povpraševanja in naročil povzročilo, da se je "tradicionalna fleksibilnost in zmožnost hitrega odgovora" obrnila v daljše dobavne roke in delno selekcijo poslov.

"Dobavitelji surovin in izdelkov so prišli v položaj, ko so morali začeti selekcionirati kupce, kar se je dotaknilo tudi Donita. Glavna skrb niso bila pričakovana naročila, pač pa kje in kako dobiti dovolj surovin in proizvodnih delavcev," so navedli.

Povečanje naročil se dogaja v večini industrijskih panog, s tem se proizvodnja povečuje, za kar pa so nujno potrebni delavci, so opozorili. "Cena delovne sile je rasla; proizvodne delavce je bilo težko zadržati, še težje pa dobiti nove," so dodali.

Lani so 78 odstotkov prodaje ustvarili na evropskem trgu, od preostalih pa je z 12 odstotki izstopala azijska regija z Oceanijo. Potrebe največjega kupca v Kanadi, ki ga oskrbujejo iz Slovenije, so se povečale za 40 odstotkov.

Za letošnje leto še vedno velja srednjeročna strategija podjetja, katere cilj je v petih letih podvojiti promet. Donit Tesnit tako med drugim načrtuje povečanje tržnega deleža pri obstoječih strankah ter pridobivanje novih strank in strateških partnerjev na novih trgih.

V družbi je bilo konec minulega leta zaposlenih 194 oseb. Nove pogodbe so lani sklenili z 12 osebami, s 16 sodelavci pa so prekinili sodelovanje.