c S
Večinski lastnik Tovarne olja Gea želi iztisniti manjšinske delničarje 12.10.2018 09:46 Šentrupert, 12. oktobra (STA) - Večinski lastnik Tovarne olja Gea želi na skupščini, ki bo potekala 16. novembra, iztisniti preostale manjšinske delničarje. Šentrupertska družba Plasta, ki ima 95,30 odstotka vseh delnic družbe, ob iztisnitvi manjšinskim delničarjem ponuja pet evrov za delnico, kolikor je ponujala tudi v prevzemni ponudbi, je razvidno iz sklica skupščine.

Plasta, ki je v lasti podjetnika Franca Freliha, želi prevzeti še 56.776 delnic, potem ko jih je pridobila že 1.152.473. Po iztisnitvi malih delničarjev pa želi družba umakniti delnice Tovarne olja Gea z organiziranega trga Ljubljanske borze.

Po predlogu se bo skupščina seznanila tudi z odstopom člana in predsednika nadzornega sveta Damijana Korošca ter člana nadzornega sveta Zorana Boškovića. V nadzorni svet je predlagano imenovanje Franca Freliha in Marjance Urbič.

Plasta je julija s konzorcijem prodajalcev - družbe TCK, KD Skladi, KD Kapital, KD Group, Adriatic Slovenica, Primorski skladi in Apis-Vita - sklenila pogodbo o nakupu 754.341 delnic oz. 60,11-odstotnega deleža bistriške tovarne olj, za delnico pa je plačala pet evrov. Nato je lastniški delež povečala na 95,30 odstotka.

Uprava največjega slovenskega proizvajalca jedilnih olj je prevzem s strani Plaste ocenila kot dober, saj da jim zagotavlja nadaljevanje izvajanja opredeljene poslovne politike in strategije družbe. Prevzem bo po ocenah uprave prispeval k večji poslovni uspešnosti ter s tem zagotovitvi dolgoročnega razvoja in obstoja podjetja.

Ob tem so v podjetju, pa tudi v sindikatu in svetu delavcev, zadovoljni z zagotovilom novega lastnika, da ne načrtuje spremembe sedeža podjetja, niti večjega prestrukturiranja, ki bi ogrožalo delovna mesta in napovedovalo spremembe v vodstvu bistriške družbe.