c S
Vlada o gospodarskih temah 11.10.2018 15:37 Ljubljana, 11. oktobra (STA) - Vlada je potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019, ki določa finančni okvir za celotne javne finance in ga mora Slovenija tako kot preostale države z evrom do 15. oktobra poslati v Bruselj. Končala je tudi prenos investitorstva za projekt drugega tira z direkcije za infrastrukturo na družbo 2TDK.

Vlada je osnutek proračunskega načrta tako kot spomladi program stabilnosti pripravila na predpostavki nespremenjenih politik. To pomeni, da upošteva le že vse dogovorjene in sprejete zakonske obveznosti. Tako še niso upoštevani ukrepi iz koalicijskega sporazuma ter tudi ne zahteve sindikatov. Koliko dodatnih obveznosti bi lahko zaradi tega nastalo, finančni minister Andrej Bertoncelj danes še ni znal oceniti. Napovedal pa je, da bo naslednje leto potreben rebalans proračuna.

Vlada je v vlogi edine družbenice družbe 2TDK dala soglasje k aneksu o prenosu pogodbenega razmerja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper, s čimer so prenesli še zadnjo pogodbo z direkcije na projektno družbo 2TDK. V aneksu se je izvajalec, konzorcij Kolektorja CGP in Euro-Asfalta, zavezal, da ne bo ponovno uveljavljal terjatev za dodatno plačilo (sprva je zahteval okoli 2,45 milijona evrov dodatnega plačila, a je nato zahtevek umaknil). Vlada je poleg tega osnovni kapital 2TDK povečala za 20 milijonov evrov.

Izdala je uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Finančna uprava je v sodelovanju z uradom za preprečevanje pranja denarja namreč izvedla oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma pri prirejanju klasičnih iger na srečo, ki je pokazala, da je to tveganje v Sloveniji nizko.

V uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je med drugim določila, da mladi prevzemniki nedavno prevzetih kmetijskih površin (zemljišč in objektov, ki se uporabljajo v kmetijske namene) ne morejo prodati.

Vlada je spremenila uredbo o kakovosti zunanjega zraka, v kateri je na podlagi ocene Agencije RS za okolje obsegu aglomeracije SIM (območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega Mestno občino Maribor) dodala občina Miklavž na Dravskem polju.

Vlada se je seznanila s pobudo za preveritveni pregled obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), ki ga bodo opravili strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), ti. preveritvena misija OSART Follow-up. Vlada je Upravo RS za jedrsko varnost pooblastila, da preveritveno misijo povabi k nadaljnjemu pregledu obratovalne varnosti, in ji naložila, da ji poroča o ugotovitvah in poročilu preveritvene misije.

Vlada je na funkcijo direktorice Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) za obdobje petih let ponovno imenovala Mojco Kunšek.

Za državno sekretarko na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je imenovala Evo Štravs Podlogar, ki je to funkcijo opravljala že od septembra 2016.