c S
Evropska komisija s 14 ukrepi za razvoj biogospodarstva v EU 11.10.2018 15:34 Ljubljana/Bruselj, 11. oktobra (STA) - Evropska komisija je danes predstavila dopolnitev strategije za biogospodarstvo iz leta 2012, s katero želi pospešiti razvoj trajnostnega in krožnega biogospodarstva v EU v želji slediti ciljem za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Dopolnitev predvideva 14 konkretnih ukrepov do leta 2019.

Da bi razširila in okrepila sektorje, ki temeljijo na rabi biomase, namerava Evropska komisija vzpostaviti tematsko naložbeno platformo za krožno biogospodarstvo v vrednosti 100 milijonov evrov. Z njo želi inovacije, ki imajo biološko osnovo, približati trgu in zmanjšati tveganja zasebnih vlaganj v trajnostne rešitve na tem področju. Želi tudi olajšati razvoj novih trajnostnih biorafinerij v Evropi.

Ker komisija ugotavlja, da države članice, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, slabo izkoriščajo potencial biomase in odpadkov, namerava do leta 2019 sestaviti načrt za strateško uvedbo trajnostnih prehranskih in kmetijskih sistemov, gozdarstva in proizvodov na biološki osnovi. Razviti namerava instrument EU za podporo politikam s področja biogospodarstva in začeti izvajati pilotne ukrepe za razvoj biogospodarstva na podeželskih, obalnih in mestnih območjih.

Vzpostaviti namerava tudi sistem spremljanja napredka pri trajnostnemu in krožnemu biogospodarstvu, razširiti bazo znanja in razumevanje posebnih področij biogospodarstva s pomočjo zbiranja podatkov in z zagotavljanjem boljšega dostopa do njih prek Centra znanja za biogospodarstvo.

Komisija bo 22. oktobra v Bruslju pripravila konferenco, na kateri bo dopolnjeno strategijo predstavila vsem zainteresiranim.

Namen dopolnjene strategije je izboljšati in razširiti trajnostno uporabo obnovljivih virov za reševanje globalnih in področnih izzivov, kot so podnebne spremembe in trajnostni razvoj. V svetu, kjer so biološki viri in ekosistemi omejeni, so namreč potrebne inovacije, da bi lahko nahranili ljudi ter jim zagotovili čisto vodo in energijo.

V biogospodarstvu se lahko alge spremenijo v gorivo, plastika reciklira, odpadki pretvorijo v novo pohištvo ali oblačila, industrijski stranski proizvodi pa v gnojila na biološki osnovi, poudarjajo v Evropski komisiji. Pri tem ocenjujejo, da lahko biogospodarstvo do leta 2030 ustvari milijon novih zelenih delovnih mest.