c S
Akos: Brezplačne testne frekvence le do začetka uporabe v komercialne namene 10.10.2018 07:24 Ljubljana, 09. oktobra (STA) - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je ob javnih polemikah glede brezplačne in testne podelitve frekvenc 5G danes objavila obširna pojasnila o tem postopku. Navedli so, da bodo brezplačne frekvence na voljo le do predvidenega začetka uporabe v komercialne namene na podlagi podelitve z javnim razpisom za javno dražbo.

Kot so poudarili, za testne frekvence zakon ne predvideva plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene javne dobrine v državni proračun, so pa imetniki zavezanci za letno plačilo agenciji za uporabo dodeljenih radijskih frekvenc, tako kot vsi ostali imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc. Način podeljevanja, ki ga trenutno predvideva zakon, je primerljiv s prakso drugih evropskih regulatorjev v državah članicah, je zapisala direktorica agencije Tanja Muha.

Celoten postopek podelitve se je sicer pričel z objavo akcijskega načrta "5G za Evropo" s strani Evropske komisije 14. septembra 2016. Na podlagi objavljenega načrta so se še isti mesec začele aktivnosti na nacionalnem in mednarodnem nivoju za pobudo za 5G projekt za javno varnost ter zaščito in reševanje. Agencija je na svoji spletni strani do danes objavila tri pobude za prijavo projektov za prva testiranja in prihodnjo rabo tehnologije 5G.

Agencija je sicer do danes ugodila vsem prejetim vlogam vseh predlagateljev za uporabo brezplačnih in testnih frekvenc. Testne frekvence za testiranje 5G so doslej prejeli AMZS, BTC, Elektro Gorenjska, Internet Institute in Telekom Slovenije. Ker pa se po njihovih informacijah pripravljajo tudi novi projekti za testiranje 5G tehnologije, pričakuje nove vloge.

Agencija je za testiranja ponudila proste frekvence v frekvenčnem pasu 3400-3800 MHz in v pasu 700 MHz, vendar le do predvidenega začetka uporabe teh v komercialne namen. Del pasov v 3400-3800 je do oktobra 2021 lokalno zaseden, tako da agencija testne frekvence v tem pasu lahko podeli za obdobje do treh let, vendar ne dlje kot do izteka veljavnosti obstoječih odločb o dodelitvi prej navedenih radijskih frekvenc, torej do oktobra 2021.

Za frekvence v pasu 700 MHz pa je predviden razpis z javno dražbo za komercialne namene z začetkom v tem letu in dokončno podelitvijo v prvi polovici naslednjega leta, zato je agencija testne frekvence v tem pasu podelila le do 31.januarja 2019, ko je bil predviden zaključek javne dražbe. Agencija je tako omogočila, da se proste in še neizkoriščene frekvence do podelitve teh frekvenc z javno dražbo uporabijo za testne namene.

Agencija testne frekvence skladno z zakonodajo in pozivom podeljuje za omejena geografska območja in omejen čas trajanja. Pri tem skrbi, da se lahko na določenem območju podeli testne frekvence več zainteresiranim deležnikom in ne le enemu ter na način, da interes ne bi presegel njihove razpoložljivosti na določenem območju.

Agencija je želela s podanimi 5G pobudami omogočiti deležnikom na slovenskem trgu, da v čim zgodnejši fazi razvoja te tehnologije opravijo testiranje novih funkcionalnosti 5G tehnologije ter s tem omogočijo hitrejši razvoj trga in njegovo vključenost na evropskem in svetovnem nivoju. 5G je, kot so spomnili, nadaljevanje predhodnih tehnologij in predstavlja tehnološki preboj, saj predvideva gigabitne prenosne hitrosti, zakasnitve, ki bodo omogočale prenos podatkov v realnem času, ter množične komunikacije stroj-stroj.

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo sicer v sredo razpravljala o podeljevanju licence za testiranje pete generacije mobilne telefonije družbi BTC, potem ko so v javnost prišli očitki, da je družba brezplačne in testne frekvence dobila, ker je zaposlila nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Ta je sicer že dal odpoved, družba pa se je odpovedala uporabi frekvenc.