c S
Na kratko iz gospodarstva 10.10.2018 07:24 Ljubljana, 09. oktobra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Stečajni upravitelj družbe Kolosej kinematografi Tomaž Čad je objavil poziv za zavezujoče zbiranje ponudb za prodajo terjatev do kupcev iz poslovanja in družbe v skupni vrednosti 5,95 milijona evrov. Terjatve niso predmet ločitvenih pravic, izhodiščna cena zanje pa znaša 50.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je do vključno 12. novembra, izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa.

Skupščina družbe Pomurske mlekarne je v ponedeljek med trajanjem prevzemne ponudbe, ki jo je za preostanek delnic, ki jih še nima v lasti, dala večinska lastnica družba RRC računalniške storitve, potrdila novi nadzornici. Po odstopu Renata Založnika in Roberta Černeta sta novi nadzornici s štiriletnim mandatom postali Tatjana Čufer in Anja Lamut, je razvidno iz današnje objave na spletni strani Ajpesa.

Vlada pa je na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo potrdila letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama za leto 2017, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote. Vlada je določila tudi dejansko višino koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot za lansko leto, in sicer v višini tri milijone evrov. Del poročila je tudi poročilo o vlaganjih v naravne vrednote, iz katerega je razvidno, da je bilo največ sredstev porabljenih za investicijsko vzdrževanje, in sicer za obnovo odhodnega perona v Koncertni dvorani v višini 338.252 evrov.