c S
Država izdala za 80 milijonov zakladnih menic 09.10.2018 15:50 Ljubljana, 09. oktobra (STA) - Država je izdala za 80 milijonov evrov 6-, 12- in 18-mesečnih zakladnih menic. Cena zadolževanja se glede na podobne izdaje v bližnji preteklosti ni bistveno spreminjala.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic so interesenti podali 120.000 lotov ponudb, od tega je državna zakladnica sprejela 5000 lotov v skupni vrednosti pet milijonov evrov. Na podlagi enotne cene 100,203 odstotka je nominalna letna obrestna mera za menice, ki bodo dospele 11. aprila prihodnje leto, pri -0,40 odstotka. Na zadnji avkciji šestmesečnih menic septembra je nominalna obrestna mera dosegla -0,38 odstotka.

Na avkciji 12-mesečnih zakladnih menic so interesenti podali 190.000 lotov ponudb, od tega so na ministrstvu za finance sprejeli 35.000 lotov v skupni vrednosti 35 milijonov evrov. Na podlagi enotne cene 100,396 odstotka je nominalna letna obrestna mera za menice, ki bodo dospele 10. oktobra 2019, pri -0,39 odstotka. Na zadnji septembrski avkciji je obrestna mera dosegla 0,38 odstotka.

Država je izdala še za 40 milijonov evrov 18-mesečnih menic. Interesenti so na avkciji podali 210.000 lotov ponudb, od tega je državna zakladnica sprejela 40.000 lotov ponudb. Na podlagi enotne cene 100,561 odstotka je nominalna letna obrestna mera za menice, ki bodo dospele 9. aprila 2020, dosegla -0,37 odstotka. Na zadnji avkciji 18-mesečnih menic aprila je obrestna mera dosegla -0,35 odstotka.

Gre sicer za sedmo kratkoročno zadolžitev letos. Obenem se je država januarja dolgoročno zadolžila za 1,5 milijarde evrov, v začetku marca pa je izdala še za 1,25 milijarde evrov novih obveznic z zapadlostjo v letih 2028, 2035 in 2045, s čimer je financirala nov odkup dolarskih obveznic ter na ta način izboljšala strukturo in ročnost javnega dolga.