c S
Z energetsko sanacijo radovljiškega vrtca zaključene večje naložbe v vrtce v občini 09.10.2018 11:24 Radovljica, 09. oktobra (STA) - Z današnjo popoldansko slovesnostjo bodo v radovljiškem vrtcu praznovali zaključek energetske sanacije vrtca, ki ga v 11 skupinah obiskuje 213 otrok. 265.000 evrov vredna energetska obnova radovljiškega vrtca je bila zadnja od večjih naložb v prostore za predšolsko vzgojo v radovljiški občini.

Vrtec v Radovljici je bil zgrajen leta 1976, tokratna obnova stavbe pa je obsegala toplotno izolacijo fasade in strehe, zamenjavo stavbnega pohištva in svetilk z energetsko varčnimi ter vgradnjo termostatskih ventilov. Gradbena dela je v petih mesecih izvedlo podjetje Adaptacije - vzdrževanje.

Otroci lahko vrtec obiskujejo že od 1. septembra, poleti pa so se zaradi del preselili v leški vrtec. Uradno bodo sicer zaključek del obeležili danes popoldne s slovesnostjo in z različnimi delavnicami, na katerih bodo sodelovali otroci in starši.

265.000 evrov vredno naložbo bosta skoraj v celoti pokrila ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s 169.000 in ministrstvo za infrastrukturo s 74.000 evri. Operacija se delno financira iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike s ciljem povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Energetska obnova radovljiškega vrtca je zadnja od večjih naložb v prostore za predšolsko vzgojo v radovljiški občini. Kot pravi radovljiški župan Ciril Globočnik, izvedene energetske sanacije stavb šol in vrtcev že kažejo prihranke pri porabi energije in njenih stroških.

Leta 2009 je bil zgrajen nov vrtec na Posavcu, leta 2014 je bil obnovljen in prizidan leški vrtec, lani je bila končana energetska obnova vrtca v Kropi, v vrtcu v Kamni Gorici pa je bila pred šestimi leti urejena kotlovnica na lesno biomaso.

Občina Radovljica izvaja projekte izboljšanja energetske učinkovitosti svojih stavb v sklopu lokalnega energetskega koncepta. Za njihovo izvedbo v obdobju od leta 2013 do 2020 je na razpisih ministrstva za infrastrukturo iz kohezijskega sklada pridobila 2,6 milijona evrov.

Radovljiške vrtce v sedmih enotah v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kamni Gorici, Kropi, na Brezjah in Posavcu obiskuje 747 otrok v 42 oddelkih. Da bodo vrtec lahko obiskovali najmlajši, ki bodo med letom izpolnili minimalni starostni pogoj, pa je občina letos uredila tudi dodaten prostor v stavbi na Gorenjski cesti 25 v Radovljici. Odprt bo od novembra za eno skupino otrok prvega starostnega obdobja.