c S
Občine v številkah: Največji delež otrok v vrtcu v Mirni, najmanj v Osilnici 09.10.2018 08:33 Ljubljana, 09. oktobra (STA) - Največji delež predšolskih otrok, kar 100 odstotkov, je bil v šolskem letu 2017/18 v vrtce vpisan v Mirni, pred Taborom z 90,2 odstotka in Radenci z 88,5 odstotka vpisanih. Najmanjši delež otrok je bil medtem v vrtce vpisan v Osilnici, le 20 odstotkov.

Občina Osilnica je sicer po številu prebivalcev najmanjša v Sloveniji. Na kvadratni kilometer živi le okoli 10 ljudi, skupaj pa ima občina 332 prebivalcev. Malo otrok je v vrtcih tudi v Ribnici na Pohorju, kjer je bilo v šolskem letu 2017/18 vpisanih 49 odstotkov predšolskih otrok, v Podvelki pa 61,6 odstotka.

Kar zadeva srednješolsko izobraževanje, so imeli v šolskem letu 2017/18 glede na občino stalnega prebivališča najvišji delež dijakov v populaciji, stari od 15 do 18 let, v Ribnici na Pohorju, Svetem Tomažu, Solčavi in na Jezerskem.

V omenjenih občinah praktično vsi prebivalci te starostne skupine obiskujejo srednjo šolo. Najmanjši delež dijakov je bilo medtem v Osilnici, le 60 odstotkov, v Hodošu 69,2 odstotka, v Kuzmi pa 70,4 odstotka, kažejo podatki Statističnega urada RS.

Z največjim deležem študentov so se v šolskem letu 2017/18 lahko pohvalili v občini Veržej. Med prebivalci s stalnim prebivališčem v tej občini, starih od 19 do 24 let, je bilo namreč v terciarno izobraževanje vključenih kar 83,1 odstotka. Sledita Tolmin, kjer je bil ta delež 79,7-odstoten in Ljubno z 78,5-odstotnim deležem.

Tudi študentov je bilo najmanj v Osilnici, kjer se je za študij odločilo le 15 odstotkov prebivalcev, starih od 19 do 24 let, v Hodošu je takšnih 18,7 odstotka, v Mariboru pa študira 27,9 odstotka prebivalcev občine, starih od 19 do 24 let.