c S
Zdravniška zbornica in ZZZS z rešitvijo glede zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo 09.10.2018 07:30 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Vodstvi Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sta na današnjem delovnem sestanku uspeli približati stališča glede zdravniške pravice predpisovanja receptov za osebno rabo. Strinjali so se, da je treba predpisovanje takih receptov omogočiti tudi specializantom in zdravnikom, vključenim v javno mrežo.

Zdravnike so namreč minuli teden razburile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi bo po 13. oktobru pravica predpisovanja receptov za osebno rabo nekoliko omejena. Zdravniki bodo sicer še vedno vedno upravičeni do 30 receptov letno za osebno rabo, vendar bodo ti neobnovljivi. Na novo je določen tudi statusni pogoj zdravnika, ki je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva.

Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je po sestanku poudaril, da zavod ne želi na kakršenkoli način zmanjševati kompetence zdravnikov. "Nasprotno, iščemo rešitve, kako bi tiste, ki so v slovenskem zdravstvenem sistemu, čim bolj učinkovito vključili v zdravljenje bolnikov, saj zdravnikov primanjkuje," je dejal v izjavi za medije.

Po njegovih besedah so s predstavniki zdravniške zbornice govorili predvsem o tem, kako bi specializante in tiste, ki so v sekundariatu že opravili strokovni izpit, vključili ne samo v zdravljenje bolnikov, ampak jim tudi omogočili uporabo osebnih receptov. To bi jim po dogovoru z zbornico omogočili le, če bodo v registru zdravstvenih delavcev zavoda imeli zanesljive podatke, kdo je do takih receptov upravičen, da ne bi prihajalo do anomalij.

V preteklosti so namreč imeli nekaj slabih izkušenj, ko so šli recepti za nenamensko porabo in pretirano predpisovanje določenih zdravil, kar po Sušljevem opozorilu ni ne v interesu zdravnikov ne plačnika, še manj pa v interesu javnih sredstev.

Govorili so še o tem, da bi pravico predpisovanja osebnih receptov razširili tudi na vse zdravnike, ki imajo že sedaj možnost predpisovanja osebnih receptov, torej na zdravnike, vključene v javno zdravstveno mrežo.

Zbornica pa se je po besedah predsednice Zdenke Čebašek-Travnik obvezala, da bo pripravila predlog spremembe spornega člena pravil in spremembe argumentirala, nato pa se bodo z vodstvom ZZZS ponovno sestali, da bi se "izognili presenečenjem", ko se bo na ZZZS začel postopek spremembe pravil.

Na zbornici še pričakujejo, da bodo pravila ustrezno spremenjena v enem letu. Z načrtovanimi spremembami bi lahko okoli 3100 zdravnikov, ki bodo tako po podatkih zbornice po 13. oktobru imeli omejeno pravico predpisovanja osebnih receptov, zmanjšali na približno 1000, je še napovedala Čebašek-Travnikova.

Današnjega sestanka z ZZZS se je udeležila tudi predstavnica mladih zdravnikov, ki bi jih sprememba pravil najbolj številčno prizadela in s katerimi je bil dogovorjen sestanek za torek. Ta po besedah predsednice zbornice ni potreben, saj kaže, da se bodo z ZZZS uspeli ustrezno dogovoriti.