c S
Občini Kranj in Šenčur podpisali pogodbo za čistilno napravo v Trbojah 08.10.2018 12:55 Kranj, 08. oktobra (STA) - Kranjski in šenčurski župan Boštjan Trilar in Ciril Kozjek sta danes v Kranju podpisala medobčinsko pogodbo za izvedbo projekta komunalne čistilne naprave Trboje. 2,7 milijona evrov vredna naprava je že skoraj zgrajena, zanjo pa so se odločili po zapletih z odstopom medvoške občine od skupnega projekta čistilne naprave v Smledniku.

Začetki projekta urejanja komunalne infrastrukture Gorki segajo v leto 2005. Iz tega obdobja izhaja tudi projekt čistilne naprave Trboje. Po dogovoru z občino Medvode so se v Kranju in Šenčurju odločili, da bodo skupno čistilno napravo zgradili v Smledniku, a je nato medvoška občina leta 2011 od projekta odstopila, zato so lokacijo znova preselili v Trboje.

Zapleti z medvoško občino so projekt za kakšno leto zamaknili, šenčurska in kranjska občina, ki sta zoper medvoško občino vložili odškodninsko tožbo, pa sta v skladu z lani sklenjeno poravnavo, od nje prejeli skupaj 350.000 evrov odškodnine. Medtem so v Šenčurju že poskrbeli za ustrezne prostorske dokumente in gradbeno dovoljenje za čistilno napravo v Trbojah.

Avgusta lani je Gorenjska gradbena družba kot izvajalec del začela z gradnjo čistilne naprave, ki se sedaj zaključuje. Naprava naj bi bila v začetku novembra predana poskusnemu obratovanju. Nanjo bodo najprej priklopili naselje Voglje, kjer je kanalizacije že zgrajena, intenzivno pa delajo tudi na ureditvi omrežja v Trbojah, je povedal Kozjek.

Na napravo z zmogljivostjo 5100 populacijskih enot bodo priklopili naselja v južnem delu šenčurske občine in kranjsko naselje Hrastje, v katerem načrtujejo tudi izgradnjo industrijske cone. V Hrastjah in Čirčah bo deset milijonov evrov vredna komunalna infrastruktura urejena v letih 2020 do 2022, do takrat pa naj bi bila z meteorno in fekalno kanalizacijo v celoti pokrita tudi šenčurska občina.

Kot je pojasnil Trilar, so se za sodelovanje s šenčursko občino odločili, ker je zaradi kapacitet smiselno, da pri projektu sodelujeta vsaj dve občini in ker je iz Hrastij v Trboje naravni padec ter vode ne bo treba prečrpavati do druge čistilne naprave. Sodelovanje pa je pomembno tudi za morebitno pridobitev evropskih sredstev.

Trilar je zadovoljen s projektom, ki dolgoročno zagotavlja zmogljivosti čiščenja odpadnih voda v naseljih obeh občin. Kot je poudaril, vsaka čistilna naprava in vsak komunalni vod prispevata k čistejšemu okolju in zagotavljata višjo kakovost življenja.

Čeprav je čistilna naprava že skoraj zgrajena, je do podpisa dogovora med občinama prišlo šele danes. Je pa Kozjek povedal, da so se o tem že dlje časa dogovarjali, vendar, da so v kranjskem proračunu šele z rebalansom zagotovili sredstva za pokritje svojega skoraj 40-odstotnega deleža investicije.