c S
V Evropi na vodstvenih položajih dobra tretjina žensk 07.10.2018 21:15 Bruselj, 06. oktobra (STA) - Po ugotovitvah Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ženske v Evropi v povprečju zasedajo 36 odstotkov vodstvenih položajev. To kljub letom izvajanja politike za enakost spolov kaže na potrebo po celovitih dolgoročnih strategijah, ki bi pripeljale do sprememb, so sporočili v Bruslju.

Eurofound ugotavlja, da v državah EU ostajajo velike razlike pri deležu žensk na vodstvenih položajih. Novejše članice so po njihovih navedbah uspešnejše v smislu enake zastopanosti spolov tako na trgih dela kot na vodstvenih položajih.

Ženske so slabše zastopane v skoraj vseh gospodarskih sektorjih. Ženske na vodstvenih položajih večinoma ne opravljajo nadzornih funkcij in ne upravljajo s človeškimi viri. Kadar pa upravljajo z ljudmi, so nadrejene drugim ženskam, mlajšim delavcem ali tistim z nestandardnimi pogodbami.

Njihova vodstvena funkcija je večkrat prekarne narave, še navaja Eurofound, ki ob tem izpostavlja še, da so ženske bolj kot moški izpostavljene neuspehu. To je bodisi zaradi vodenja organizacije v krizi bodisi zaradi pomanjkanja razpoložljivih virov in podpore, ki bi jih potrebovale za uspeh, pojasnjujejo.

Eurofound se je zato v najnovejši raziskavi osredotočil na vprašanje, kaj še storiti za odpravo neenakosti spolov na vodstvenih mestih. Med možnostmi navaja ukrepe za spremembo vodstvenih kultur, spodbujanje pozitivnih zgledov za mlade ženske, prožno delovno ureditev za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter za nadaljnje izvajanje zavez na evropski ravni za krepitev enakosti spolov.