c S
Odbor DZ za delo podrobno skozi poročilo varuha človekovih pravic za lani 05.10.2018 07:32 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Odbor DZ za delo se je v današnjem nadaljevanju seje, ki jo je začel v sredo, osredotočil na poročilo varuha človekovih pravic za lani v delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje. Varuh je v poročilu skupno podal 77 priporočil, je povedala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Najbolj pereča področja, ki jih je varuh človekovih pravic izpostavil v poročilu za lani, so socialno-ekonomska slika ljudi in njihovo zdravje, slabo upravljanje in okoljska vprašanja. Organi so lani glede na ugotovitve iz poročila največkrat kršili načelo dobrega upravljanja.

Po besedah namestnice varuhinje Kornelije Marzel, ki se je osredotočila na področje delovnih razmerij, bi bilo treba glede na pobude več narediti na področju prekarnih oblik dela. Inšpektorat za delo pa bi bilo po njenih besedah nujno kadrovsko okrepiti.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo Breda Božnik je napovedala, da bo oktobra imenovana medresorska delovna skupina, ki bo pripravila predloge za sistemske rešitve na tem področju.

Medresorsko sodelovanje je rak rana našega sistema, je opozoril namestnik varuhinje Tone Dolčič. Izpostavil je še slabo odzivnost ministrstev za zdravje in za delo na varuhove pobude ter opozoril na zaostanke pri reševanju pritožb na drugi stopnji na ministrstvu za delo.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) pa je predstavil poročilo DPM, za lani. DPM, ki je namenjen krepitvi varstva oseb z odvzeto prostostjo pred mučenjem in drugim ponižujočim ravnanjem, najbolj izpostavlja pomanjkljivosti na področju ranljivih skupin.

Tako so bili v poročilu denimo kritični do neustreznega nameščanja varovancev v posebnih socialno varstvenih zavodih. Državna sekretarka na ministrstvu za delo Božnikova je pri tem zagotovila, da so se že lotili reševanja tega problema.

V razpravi je Ljudmila Novak iz NSi opozorila, da se problemi na področju starejših zaradi staranja družbe kopičijo. Po njenem pozivu je nujno treba sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi.

Tudi poslanec SD Soniboj Knežak se je dotaknil področja starejših. Država ne vlaga ničesar v gradnjo domov za starejše, je spomnil.

Po mnenju Nine Maurovič iz LMŠ bi morala država najprej pomesti pred lastnim pragom. Veliko je namreč kršitev prav v podjetjih v državni lasti, je poudarila.

Primož Siter iz Levice pa je izpostavil problem invalidov, ki delajo za nizko plačilo, t. i. nagrado, čeprav ima delodajalec dobiček od njihovega dela.