c S
Vlada umika masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev 04.10.2018 12:57 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero umika masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, ki bi se sicer moral začeti uporabljati prihodnje leto. Ohranil se bo dosedanji sistem mesečnega preverjanja, ki da je bolj kakovosten, je vlada zapisala na Tumblrju.

Na vladi zagotavljajo, da se bodo še naprej mesečno nadgrajevali postopki odločanja, ki uvajajo vedno večjo stopnjo avtomatizacije. Bo pa šele določen čas uporabe in postopne avtomatizacije postopkov pokazal stopnjo avtomatizacije, ki jo je mogoče doseči. Pojasnili so se za postopno uvajanje popolne avtomatizacije odločili zaradi "prevelikega tveganja, občutljivosti problematike in velikega števila ljudi, ki bi jih lahko morebitne težave pri izplačilih pravic doletele".

Svojo odločitev vlada utemeljuje s tem, da želijo, da se prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev s strani centrov za socialno delo po uradni dolžnosti opravi kakovostno, z manj težavami, zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev.

Še vedno velja, da od decembra letošnjega leta dalje strankam za podaljševanje letnih pravic, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, malice ali kosilo, ne bo treba oddati vloge. Vlogo za priznanje pravice bodo državljani morali oddati le prvič, ko bodo uveljavljali določeno pravico. "To pomeni, da bo stranka, ki ji bo na primer pravica do otroškega dodatka potekla decembra, januarja avtomatično, torej brez oddaje nove vloge, dobila odločbo o podaljšanju pravice. Tisti, ki mu bo pravica potekla januarja, bo za podaljšanja, ne da bi oddal vlogo, prejel odločbo v februarju, in tako naprej celo leto.

"Dokler postopki za priznanje pravic ne bodo avtomatizirani, se bo o podaljšanju pravic še nadalje odločalo z odločbo. Šele, ko bodo postopki avtomatizirani, bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov," pojasnjujejo na vladi.

"S predlaganimi spremembami zakona še vedno sledimo dvema ključnima ciljema reorganizacije mreže centrov za socialno delo. Prvi je razbremenitev strank, kar je doseženo s tem, da stranki ni treba vlagati vlog za podaljšanje letnih pravic, ker bo center za socialno delo o njih odločal po uradni dolžnosti. Drugi cilj pa je razbremenitev centrov za socialno delo, ki bodo svoje delo opravljali enako kot sedaj, torej kot pritožbeni organ delujejo le, ko pritožbi ugodijo, vloge za podaljšanje letnih pravic pa bo pripravil informacijski sistem.