c S
Noveliranje zakonov o DDV in o davku od dohodka pravnih oseb po evropskih direktivah 04.10.2018 12:53 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV) in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima želi prenesti določila področnih evropskih direktiv. Spremembe pri DDV se med drugim nanašajo na opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, pri obdavčenju dohodka pravnih oseb na izogibanje davkom.

Po predlogu novele zakona o DDV bodo med drugim uvedene poenostavitve obveznosti plačevanja DDV ter izdajanja računov pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo končnim potrošnikom v drugih državah članicah.

Poleg tega bo novela po predlogu zagotovila enotno obravnavo glede DDV vseh vrst kuponov v vseh državah članicah, vključno s tem, kdaj je treba zanje plačati DDV, poleg tega pa kupone ločuje od inovativnih plačilnih sistemov in s tem zagotavlja nevtralnost obdavčenja transakcij, ki vključujejo kupone, po vsej EU.

Predlog predvideva tudi podaljšanje veljavnosti sektorskega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov do 30. junija 2022, predlagana je tudi ukinitev nekaterih obveznosti zavezancev do davčnega organa.

Določbe direktiv je treba v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje do 31. decembra 2018, uporabljati pa se morajo začeti 1. januarja 2019.

Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb bo po predlogu v slovenski pravni red prenesla evropsko direktivo o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, v delu, ki se nanaša na splošno pravilo proti zlorabam in pravilo glede nadzorovanih tujih družb. Instituta je treba v slovenski pravni red prenesti najpozneje do 31. decembra 2018.