c S
Velenjska občina v gradnjo vrtca v javno-zasebnem partnerstvu 04.10.2018 12:52 Velenje, 04. oktobra (STA) - V Vinski Gori na območju Mestne občine Velenje se bo kmalu začela gradnja novega vrtca. Občina bo naložbo, vredno 2,8 milijona evrov, izpeljala po modelu javno-zasebnega partnerstva, pri čemer je na javnem razpisu izbrani koncesionar družba Esotech. Ta mora do 1. septembra 2019 vrtec zgraditi, nato pa bo z njim upravljala še dobrih 14 let.

Varstvo predšolskih otrok je v Vinski Gori organizirano že zdaj. Oblikovani so trije oddelki, od tega sta dva v podružnični osnovni šoli, eden pa v domu krajanov. Vrtec Velenje je občino, ki je dolžna zagotavljati pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, seznanil z željo po samostojni enoti s šestimi oddelki, saj se število otrok povečuje in se soočajo s pomanjkanjem ustreznih prostorov za otroke in strokovne delavce, so sporočili z Mestne občine Velenje.

Odločitev o izvedbi javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji vrtca so na seji junija letos s sprejemom odloka potrdili velenjski mestni svetniki. Občina je nato konec junija objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja, na katerega je prispela le ponudba podjetja Esotech, za katerega se je občina po dodatnih pogajanjih in končni ponudbi tudi odločila.

Koncesijsko pogodbo pred začetkom gradnje vrtca v Vinski Gori, ki bo enota Vrtca Velenje, so danes dopoldne podpisali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler in direktor podjetja Esotech Marko Škoberne.

Novi vrtec v Vinski Gori bo imel šest oddelkov in bo lahko sprejel skupno 114 otrok. Podjetje Esotech ga bo zgradilo na severni strani Osnovne šole Vinska Gora, nato pa z njim tudi upravljalo do izteka koncesijskega obdobja, to je do 4. oktobra leta 2033. Mestna občina Velenje kot javni partner v projektu pa se je s podpisom koncesijske pogodbe zavezala k plačilu nadomestila zasebnemu partnerju, po izteku 15-letnega koncesijskega obdobja, ki se šteje od danes naprej, pa bo občina postala lastnica celotnega objekta.

Kot navajajo na občini, je vrednost naložbe 2,8 milijona evrov (z DDV). Predvidena ocena višine nadomestila za uporabo prostorov, v katero je zajeta gradnja in 14 let uporabnine, pa znaša skupaj z DDV nekaj več kot štiri milijone evrov.