c S
Vlada o gospodarskih temah 04.10.2018 12:44 Ljubljana, 04. oktobra (STA) - Vlada je potrdila predloga novel zakonov o DDV in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima želi prenesti določila področnih evropskih direktiv. Nekdanjega državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Tilna Božiča je imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za delo.

Vlada želi z novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV) prenesti določila dveh evropskih direktiv, in sicer bodo med drugim uvedene poenostavitve obveznosti plačevanja DDV ter izdajanja računov pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo končnim potrošnikom v drugih državah članicah. Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb bo po predlogu v slovenski pravni red prenesla evropsko direktivo o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, v delu, ki se nanaša na splošno pravilo proti zlorabam in pravilo glede nadzorovanih tujih družb.

S 5. oktobrom je vlada za državnega sekretarja v ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti imenovala Tilna Božiča. Božič je bil med drugim v letih 2014-2016 poslanec DZ, zadnji dve leti pa državni sekretar na ministrstvu za finance.

Vlada je zaradi sprememb v kadrovski sestavi nekaterih ministrstev spremenila sestavo projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Za predsednico projektnega sveta je imenovala državno sekretarko na finančnem ministrstvu Matejo Vraničar Erman, podpredsednica sveta pa ostaja Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete.

S spremembo uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 je rok, do katerega morajo upravičenci opraviti program obveznega usposabljanja za leto 2018, podaljšala do 15. marca 2019.

Vlada ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke (EIB) podjetju Resalta v višini do 12,5 milijona evrov. Kredit bo namenjen financiranju investicij v obnovljive vire energije v Sloveniji in širši jugovzhodni evropski regiji, in sicer predvsem na področju inženiringa, razvoja in svetovanja.

Vlada je s funkcije guvernerja Republike Slovenije v svetu guvernerjev EIB razrešila nekdanjo ministrico za finance Matejo Vraničar Erman in na to funkcijo imenovala ministra za finance Andreja Bertonclja.

Vlada je izdala uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ter s sklepom določila videz spominskega kovanca ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani.

Vlada se je seznanila z letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2017 in letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2017.